Друштво

Мобилни тим за хитне интервенције 24 часа

Као једна од одлука које су донете на последњој седници СО Бечеј између осталог нашла се пред одборницима и одлука о формирању „мобилног тима за превенцију и борбу против насиља“. Ово би према предлогу Центра за социјални рад који је предложио оснивање требало да буде одговор на све веће и све алармантније стање када су случајеви насиља (посебно насиља у породици) у питању у нашој општини. Бечеј (и околна места) све чешће су на првим страницама таблоидних новина са случајевима насиља, убистава. Иако статистички ово највероватније није много више или мање него у неким другим општинама стављање фокуса јавности на појединачне случајеве показује да ни овако мале општине као што је Бечеј нису имуне на повећање насиља у друштву које је свеприсутно. Породична насиља су све учесталија појава јер у овако суровим временима када је већина грађана социјално угрожена и када је степен агресије у друштву на веома високом нивоу то се најпре одрази на стварање ризичних ситуација у дисфункционалним породицама где ситуација веома брзо ескалира у насиље. Веома је важно је да жртве насиља препознају да у заједници и у институцијама имају подршку и да могу да се обрате за помоћ посебно у ситуацијама када је потребна хитна интервенција. Потребно је такође и предочити нашим суграђанима да је неопходно да интервенишу у случајевима да су очевидци неког облика насиља у непосредном окружењу и да уобичајена менталитетски базирана филозофија да све ван кућне капије није њихов проблем мора да се мења. Мобилни тим за интервенције требало би да буде један од основних механизама за брзу и ефектну реакцију у заједници да се помогне потенцијалним жртвама насиља.

О томе шта тачно предвиђа овај облик социјалне заштите и како ће ти тимови функционисати разговарали смо са директорицом центра за социјални рад Ивоном Божовић, она нам је тим поводом рекла:
„Мобилни тим за превенцију и борбу против насиља и неодлежне интервенције поступа у случајевима када је угрожена безбедност, здравље и егзистенција грађана општине Бечеј, као и лица са овим потребама која се задесе на територији општине Бечеј. Основна сврха формирања овог тима је да се неодложно реагује у случајевима породичног насиља, ван радног времена Центра. То значи да се стручни радници Центра, у оквиру свог радног времена (од 7 до 15 часова) и поверених послова, баве превенцијом насиља и заштитом жртава насиља, а након радног времена Центра, дакле од 15 часова једног дана, до 7 часова ујутро наредног дана и викендима, грађанима на услузи стоји Мобилни тим. Мобилни тим чине лиценцирани стручни радници Центра (психолог, педагог, специјални педагог и правник). Стручни радници који су чланови Мобилног тима су лиценцирани, што значи да поседују лиценце за рад у систему социјалне заштите, а такође су прошли низ едукација у оквиру стручног усавршавања како би побољшали своје компетенције у раду са жртвама насиља и превенцији насиља (неке од ових обука су законски предуслов да се стручни радници баве случајевима насиља). Мобилни тим ће бити на услузи грађанима путем дежурног телефона 063/660141, као и по позиву надлежних установа (Полицијске станице Бечеј, Општинског јавног тужилаштва у Бечеју и Основног суда у Бечеју) како би се неодложно реаговало у ситуацијама породичног насиља (нпр. заштита деце без родитељског старања, збрињавање жртве…).”
Овакав међусекторски приступ није новина у раду наших локалних органа социјалне заштите и судских органа и полиције. Применом новог закона о спречавању насиља у породици од 01.06.2017. године, на територији општине Бечеј формирано је Координационо тело за заштиту жртава насиља које чине предаставници ОЈ Тужилаштва у Бечеју, Полицијске станице Бечеј и Центра за социјални рад Бечеј. Координационо тело састаје се на сваких 15 дана, када се кроз међусекторску сарадњу анализирају сви појединачни случајеви насиља који су се догодили на територији општине Бечеј у протеклих 15 дана и доносе заједничке одлуке о даљим корацима у циљу заштите жртава насиља. „Нови закон о спречавању насиља у породици, обавезује раднике Центра да буду доступни 24 часа, како грађанима, тако и релевантним установама. Мобилни тим, као иновативна дневна услуга у заједници омогућиће законски неопходну организацију рада у Центру за социјални рад Бечеј, а оно што је најбитније допринеће побољшању квалитета живота у широј друштвеној заједници и утицати на повећање степена безбедности потенцијалних жртава насиља, као и повећању доступности услуга локалне заједнице. Кроз међусекторску сарадњу свих релевантних институција у општини Бечеј негује се приступ нулте толеранције на насиље и поступа се неодложно у складу са законском регулативом.” рекла је Божовић.