Друштво

Ловачка улица опет мења име

Ловачка улица у Бечеју (бивша улица Шаму Михаља) опет мења име, према предлогу Комисије за одређивање назива улица и тргова она би ускоро требало да промени име у улицу Димитрије-Мита Милованов (на мађарском Dimitrije Mita Milovanov utca). На основу иницијативе која је потекла од стране предузећа ДТД (чије се седиште налази у овој улици) Општина Бечеј је прихватила ову идеју јер се ради о познатом заслужном Бечејцу чији рад је и за Бечеј био веома значајан јер је унапредио систем регулације водених токова у општини али и у Војводини уопште. Промена имена ове улице је у својој основи базирана је на идеји о афирмацији значаја који је Димитрије Мита Милованов имао, пре свега, за изградњу хидросистема Дунав Тиса Дунав. Он је као врстан инжињер био и први технички директор овог предузећа и водио је послове изградње овог, за то време гигантског подухвата у бившој Југославији.