Óbecse

Megjelent a községi ösztöndíjpályázat

Az óbecsei önkormányzat november 28-án közzétette az egyetemi ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó pályázatát a 2018/2019-es tanévre.
Az idén összesen 60 hallgató reménykedhet a havi 8000 dináros támogatásban tíz hónapon át. A jelöltek olyan, szerbiai állami felsőoktatási intézményben, állami költségvetésen tanuló rendes hallgatók lehetnek, akik először iratkoztak be a folyó tanévben az elsőfokú vagy másodfokú tanulmányok megfelelő évére vagy az abszolvensi évre, egyetemi tanulmányaik alatt nem ismételtek évet és legalább nyolcas tanulmányi átlaggal rendelkeznek. További elvárás, hogy a pályázók az alapfokú akadémiai tanulmányok harmadéves vagy negyedéves, illetve mester tanulmányok elsőéves vagy másodéves hallgatói, vagy először van abszolvensi státusuk az alapfokú akadémiai, illetve a mestertanulmányokon. Nem lehet ösztöndíjas olyan hallgató, akinek abszolvensi státusa van, de lejárt az abszolvensi ideje, aki munkaviszonyban van, aki betöltötte a 26., illetve a 27. életévét, ha az alapfokú tanulmányok tovább tartanak nyolc szemeszternél, és az sem, aki közpénzből valamilyen más ösztöndíjat kap.
A pályázatok rangsorolásakor elsőbbséget élveznek majd a hiányszakmák, ezek pedig az alábbiak: orvos, fogorvos, gépészmérnök, elektromérnök, informatikus, gyógyszerész, állatorvos, építőmérnök, élelmiszertechnológiai mérnök, közlekedési mérnök, matematikus, szerb-, angol- és némettanár, továbbá fizika-, kémia-, biológia- és műszaki tanár.
A jelentkezési határidő a pályázat megjelenésétől számított 15 nap. A pályázat további feltételeiről és a benyújtandó dokumentumokról a www.becej. rs honlapon lehet tájékozódni szerb és magyar nyelven egyaránt.

Fehér Rózsa