Економија

Министарство пољопривреде: Још увек без решење за пољопривредне пензионере

Предлог новог модела Министарства пољопривреде за решавање статуса пољопривредних пензионера још није завршен иако је требало да буде готов крајем прошле године. То би требало да буде решење вишегодишњег проблема са обрачуном пољопривредних пензија и нагомиланих дугова за доприносе који се процењују на две милијарде евра. У фокусу експерата је анализа постојећег система, стању дугова, а тражи се и решење за њихову наплату или отпис тих дугова кажу из  Министарству пољопривреде. Досадашњи и још увек важећи модел за утврђивање основице доприноса за пензијско-инвалидско осигурање заснива се на једнаком износу обавеза које пољопривредници плаћају годишње, а дужина периода уплата нема битан утицај на износ пензије. Једнак износ плаћали су пољопривредници који имају хектар обрадиве површине и они који имају стотине хектара. Због тога се у пракси дешавало да је велики број пољопривредника задуживан износом који није могао да плати имајући у виду његову економску снагу. Поред тога кажу из овог министарства да велики број пољопривредника престао да плаћа доприносе, што је последица тог модела, па се због тога пензијском фонду из буџета пребацује новац за исплату пољопривредних пензија.

Проблем је у обрачуну јер пољопривредни пензионери уплаћују доприносе на минималну основицу, која је веома ниска па им је због тога и пензија коју примају веома ниска. Основна теза новог модела огледа у томе да ће основица за утврђивање доприноса бити заснована на раду, односно на дохотку који сваки пољопривредник остварује, сразмерно површини пољопривредног газдинства и интензитету коришћења пољопривредних ресурса. На висину пензије, како су навели, утицаће и дужина стажа, односно број година у којима се плаћају доприноси и на тај начин ће се дефинисати праведнији модел за плаћање доприноса. “Решавање овог проблема је сложено имајући у виду да претежни део наших пољопривредника није у обавези да води књиговодствене евиденције у вези са пословањем својих газдинстава и оствареним резултатима у вези са њиховим пословањем“, наводи се из Министарства пољопривреде.

Према подацима ПИО фонда у августу ове године укупан број пољопривредних пензионера износио је 154.719, док је просечна пензија износила свега 12.619 динара што свакако није довољно да се од те пензије и живи. 

Требало би де пронађе начин да се направи разлика у односу на висину уплата у ПИО фонд, онај ко жели да има минималну пензију уплаћивао би мање и обратно. Тренутно нагомилани дугови за доприносе износе око две милијарде евра.  Решење за пољопривредне пензионере би било да се обавезно издваја део за здравство, а да се уплате у ПИО Фонд оставе на добровољној бази.