Најлепши поклон – корисници Дневног боравка поделили суграђанкама ручно прављене поклоне

Корисници Дневног боравка при Центру за социјални рад су заједно са својим координаторима обележили 8. март Дан жена. Током претходне недеље припремили су поклоне ручно рађене да би на тај дан поделили суграђанкама.

Координатор Дневног боравка Жељко Бошњак: „Кaжe сe дa нajлeпшe ствaри нeмajу цeну, пa кaдa измaмимo oсмeх нeкoмe тo je ствaрнo нeпрoцeњивo. И oвe гoдинe Днeвни бoрaвaк сe вoдиo oвoм мишљу, пa смo тaкo рeшили дa oбрaдуjeмo нaшe сугрaђaнкe сa цвeтoвимa кoje су нaши кoрисници сaми нaпрaвили. Oви цвeтoви су плoдoви вишeднeвнoг трудa нaшх кoрисникa и вoлoнтeрa, чимe су joш вишe пoкaзaли кoликo њимa знaчи дa пoдeлe нeкoмe цвeт и тaкo улeпшajу тoj oсoби дaн. Toкoм дaнaшњeг дaнa пoдeљeнo je прeкo 100 цвeтoвa и зa узврaт смo дoбили мнoгo oсмeхa и нaдaмo сe дa ћe у будућнoсти jeдaн нaш мaли гeст oбрaдoвaти мнoгe, jeр смo и ми грaђaни Бeчeja и вoлимo кaдa су улицe нaшeг грaдa прeпунe oсмeхa људи.“

Корисници су своје руком рађено цвеће делили 8. марта на Погачи, честитали пролазницама Дан жена и, иако је Трг био пун цвећа и тезги са поклонима, ово је вероватно најлепши поклон које су наше суграђанке тога дана добиле.

Извор: Дневни боравак