Народна библиотека Бечеј: додела награда за конкурс „Фаршанг“ и два нова конкурса за школарце

У петак, 19. фебруара, са почетком у 12.00 часова у сали Народне библиотеке – Бечеј одржаће се додела награда поводом конкурса “Фаршанг“ (израда маски и литерарни конкурс) на мађарском језику, за ученике основних школа.

Народна библиотека у Бечеју је расписала је два конкурса, један ликовни и један литерарни поводом међународног Дана жена (8. март) на српском језику (детаљи у прилогу мејла). Конкурс је намењен ученицима основних школа у Бечеју.


Поводом 8. марта, међународног Дана жена,  Народна библиотека – Бечеј расписује

Конкурс за заједнички рад за ученике/це 3. и 4. разреда основне школе.

Тема конкурса:  ОСМОМАРТОВСКА ЧЕСТИТКА (рок за предају радова:  до 26. фебруара 2021.)

 

 

 

 

 

Услови конкурса су:

 1. Право учешћа на конкурсу имају ученици 3. и 4 разреда основних школа на територији општине Бечеј
 2. Свако одељење учествује посебно са својим заједничким радом
 3. Начин рада: одабране честитке које су ученици предходно самостално израдили, залепити или прикачити на заједнички хамер-папир, у виду паноа
 4. Техника за израду честитки је слободна
 5. На полеђини паноа исписати назив школе, место, разред и име ментора или учитељице
 6. Рок за предају радова је 26. фебруар ( петак) 2021. године
 7. Паное је потребно донети на Одељење за децу Народне библиотеке – Бечеј или у огранак библиотеке у Бачком Градишту, Бачком Петровом Селуу и Радичевићу.
 8. Резултати конкурса: 8. март 2021., у 12.00 часова на Фејсбук страници библиотеке
 9. Паное враћамо на молбу

Пристигли радови се оцењују на три начина:

 1. Процена стручног лица (професора ликовне уметности)
 2. Гласање на Фејсбук страници библиотеке (путем “лајкова“)
 3. По избору библиотекара

На овај начин бираће се ТРИ НАЈЛЕПША ПАНОА (један у категорији стручне процене, други као резултат највећег броја “лајкова“, а трећи по избору запослених).


Поводом 8. марта, међународног Дана жена,  Народна библиотека – Бечеј расписује

Литерарни конкурс за ученике/це 5. и 6. разреда основне школе

Тема конкурса:  ЖЕНА КОЈОЈ СЕ ДИВИМ (рок за предају радова:  до 01.марта 2021.)

 

 

 

 

 

 

Услови конкурса:

 1. Право учешћа на конкурсу имају ученици/це 5. и 6. разреда о.ш. на територији општине Бечеј
 2. Ученици/це самостално пишу рад на тему “Жена којој се дивим“ уз менторство наставника/це
 3. Охрабрујемо писање радова који за тему имају женске особе ван породице
 4. Радове је потребно предати у Times New Roman стилу, величине фонта 12
 5. У заглављу рада потребно је навести име и презиме ученика/це, место,назив школе и име наставника
 6. Рок за предају радова: до 01.марта 2021. , на e-mail aдресу: nbbdecje@gmail.com
 7. Литерарне радове оцењују и вреднују стручна лица

За додатне информације обратити се у библиотеци или позивом на број (021)6912-747