Друштво

„Наша чуваркућа“ од јануара преузима и послове личних пратиоца

Фирма „Наша чуваркућа“ је од почетка новембра када је потписан уговор са општином Бечеј почела да пружа услуге помоћ у кући а од јануара преузима још једну социјалну услугу – услугу личних пратиоца. Ове две услуге до овог новембра односно краја децембра прижали су Геронтолошки центар и Центар за социјални рад. Скупштина општине Бечеј је у новембру месецу усвојила Одлуку о правима у социјалној заштити у надлежности општине Бечеј и Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге помоћи у кући и учешћа корисника у трошковима и након тога расписала најпре тендер за фирму која ће радити услугу помоћ у кући а затим и за услуге личних пратиоца. Геронтолошки центар није, као што је то по новом закону обавезујуће, имао лиценцу за обављање делатности помоћ у кући (пре скоро две године покренули су процес лиценцирања али до сад то нису завршили) па је након расписивања тендера посао добила „Наша чуваркућа“.

У „Нашoј чуваркући“ задужен за односе са јавношћу је Игор Браћ. Са њим смо разговорали о начину како фирма сада функционише, какви су им планови за убудуће, како ће ове социјалне услуге у општини Бечеј изгледати у наредном периоду, о томе какве ће промене бити у пружању услуга за циљне групе корисника и сл.

Када је регистрована фирма, који је правни статус, колико имате запослених и сарадника а колико је лица ангажована уговором. Која је основна делатност фирме?
Фирма је основана 2016. године, али су назив фирме и делатност промењени ове године. Правни статус фирме је друштво са огра- ниченом одговорношћу, а тренутни број запослених радника је 7, у плану је отварање нових радних места, у складу са повећањем обима пословања и развијањем наше фирме. Сви запослени поседују уговор о раду. Фирма поседује лиценцу од стране Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања а главна и основна делатност фирме „Наша чуваркућа“ је пружање услуга из области социјалне заштите, тј. дневних услуга у заједници: помоћ у кући старим лицима и лични пратилац детета.

Које све услуге пружа „Наша чуваркућа”, где могу да се добију информације о томе, да ли имате негде објављен ценовник услуга, радно време и сл.?
Све детаљне информације, као и детаљан опис свих услуга, се могу добити путем броја телефона 021/2705-133, нас можете контактирати и путем друштвених мрежа, на фејсбук страници и инстаграм профилу, оба под називом Наша Чуваркућа, или доћи лично у Синђелићеву 99, у Бечеју, мада због тренутне епидемиолошке ситуације не препоручујемо лични долазак. Ценовник је објављен на огласној табли наше фирме, али кажем све информације се могу добити на један од горе наведених начина. Радно време канцеларија је од 9 до 15 часова радним данима, а геронтодомаћице раде према свом распореду током целе недеље.

Од новембра месеца, односно од првог јануара, фирма преузима од Геронтолошког и Социјалног услуге геронто-домаћица и личних пратиоца. Склопљен је уговор са Општином Бечеј. Да ли фирма има дотације из општинског буџета и колико по ако има и да ли имате још неке државне дотације?
Као што смо напоменули да поседујемо лиценцу од стране Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања за пружање услуга помоћ у кући и лични пратилац детета, ове услуге по закону социјалне заштите може да пружа само лиценцирани пружалац услуга, било да је приватна фирма или државна установа. Тако да фирма ове услуге није “преузела” од било кога јер у Општини Бечеј нико нема лиценцу сем нас. Наша фирма нема дотације од стране општине Бечеј, нити од било којих других државних органа. Субвенцију остварују корисници услуге помоћ у кући (грађани Општине Бечеј, стара, немоћна лица, инвалиди; особе са ниским примањима). Они свој Захтев уз пратећу документацију (личну, лекарску, потврде о новчаним примањима) предају Центру за социјални рад, који доноси Решења о признавању овог права тј. право на партиципацију за услугу помоћ у кући.
Општина је претходних месеци расписала позив за прикупљање понуда за пружање услуга помоћ у кући. Услови су били да је пружалац лиценциран и да је понуда најповољнија. Ми смо потписали уговор који важи до краја ове године, а по овом уговору нисмо повукли средства, нити ћемо до краја године. Што се тиче услуге личног пратиоца који су под ингеренцијом Центра за социјални рад надамо се да ће бити расписан позив на којем ћемо учествовати.

Да ли су преузети и радници из Геронтолошког и лични пратиоци које је раније ангажовао Центар за социјални рад и у ком статусу?
Постојала је идеја да се неговатељице које су обављале ове послове у оквиру Геронтолошког преузму, да ни корисници, тј. ни запослени не буду оштећени, али су неговатељице распоређене на нека друга радна места у оквиру ове институције, тако да ова идеја није спроведена. Са личним пратиоцима које води ЦСР, Наша чуваркућа нема сарадњу.

Да ли сте радили обуку нових радника, које обуке су прошли, које сертификате имају?
Услов да добијемо лиценцу јесу управо да запослени имају потребне обуке и лиценце које поседујемо. То су лиценце Коморе социјалне заштите и обуке Републичког завода за социјалну заштиту.

Да ли фирма покрива све потребе за оваквим услугама у општини Бечеј?
Поседујемо капацитете да покријемо потребе наших корисника у целој Општини.

Да ли имате ангажованог медицинског особља – лекара, медицинских сестара и сл?
Имамо ангажовану медицинску сестру. Ове услуге не подразумевају ангажовање лекара нити стручног медицинског особља.

Да ли фирма пружа и услуге целодневне бриге старима?
Не, али постоје планови да се услуге прошире на целодневну бригу о старим лицима, то је домски смештај. Целодневна услуга не подразумева да неговатељица проводи по 8 или више сати код корисника, ово је врста “дневне” услуге. Корисник којем је потребна целодневна нега, због здравстевног стања или сл., има заправо потребу за домским смештајем.

Који је статус запослених и ангажованих лица (уговори, стално запослење и сл.)?
Имамо и стално запослених лица и на одређено време.

Да ли фирма запошљава још сарадника и којег профила?
Не постоји потреба.

Да ли сте почели са радом и колико имате корисника до сада?
За сад имамо 20 корисника који користе ове услуге слободним уговарањем, значи у целости сносе трошкове и од недавно и 2 корисника које субвенционише Општина.