Опрема за дигитализацију у Народној библиотеци

Фондација „Бетхлен Габор” из Мађарске донирала је техничку опрему (рачунар и скенер) у вредности од 300.000 динара Народној библиотеци-Бечеј, за потребе обављања послова дигитализације у овој установи.

Процес дигитализације подразумева пребацивање библиотечке грађе у дигитални формат, при чему се заштита и обрада библиотечке грађе врши помоћу дигиталних уређаја, као што су камере, скенери и рачунари – објаснила је Маријана Ђаковић, уредница културног програма бечејске библиотеке.

Стратегија развоја културе у Републици Србији од 2017-2027 године, између осталог, предвиђа и дигитализацију културног наслеђа, као превентивну меру заштите културног наслеђа којом се, истовремено, обезбеђује већа видљивост, квалитетнија презентација и промоција културног наслеђа.

Дигитализација је сложен процес и састоји се из неколико јасно дефинисаних фаза и корака, од којих је можда и најважнија ова фаза у којој се, тренутно, налази и наша установа, а то је – припремна фаза. То значи да је библиотека сада у процесу остваривања техничких и просторних услова за обављање посла дигитализација. Следи израда Плана дигитализације, на основу којег ће се поступати. Неопходно је упознати се и са правним оквирима, правилницима и смерницама, које се односе на област дигитализације у установама културе, а важно је и добро организовати и распоредити послове.

Године 2016. формирана је државна Комисија за дигитализацију, у оквиру које су усвојене Смернице за дигитализацију културног наслеђа, а оне се односе на све установе културе.

У Уводним напоменама Смерница за дигитализацију културног наслеђа наводи се да је неопходно ангажовање професионалаца из саме установе, али и спољних сарадника који би били распоређени на пословима дигитализације, како би се процес дигитализације одвијао несметано и континуирано.

На Одељењу завичајне збирке Народне библиотеке – Бечеј је у току ревизија библиотечког материјала који је у плану .
С обзиром да се ради о дигитализацији културног наслеђа Републике Србије, процес дигитализације започињемо дигитализовањем библиотечког материјала који се чува у завичајном фонду наше установе. Завичајна збирка је оно што сваку библиотеку чини јединственом и другачијом у односу на друге библиотеке, јер се у њој сакупља и чува библиотечка грађа која се односи на нашу, завичајну геофизичку и административну целину.

Дакле, у Завичајној збирци библиотеке се налази грађа која се односи на територију општине Бечеј и припадајућих насеља, било да су аутори Бечејци (рођени или су провели део живота у Бечеју и околини) или су теме бечејске. На захтев Министарства, у новембру је урађена ревизија комплетног књижног фонда Завичајне збирке, након које је утврђено да бечејска библиотека поседује 1161 публикацију, од чега Збирку старе и ретке књиге чини чак 294 примерка. Оно што је сада у току јесте ревизија некњижне грађе завичајног фонда (постери, разгледнице, позивнице, мапе, фотографије и сл.), након чега се надамо да можемо приступити и изради Плана дигитализације.

Завичајна збирка бечејске библиотеке је збирка затвореног типа, што значи да није дозвољено изношење књига и друге грађе из овог фонда, већ је коришћење искључиво намењено члановима библиотеке, у оквиру просторије Завичајне збирке. Поред истакнутих циљева дигитализације, међу којима је заштита и дуготрајно чување, допуна постојеће и стварање нове грађе, од велике важности је и промоција, представљање и доступност библиотечког фонда. У случају завичајног фонда Народне библиотеке-Бечеј, то значи и ширу приступачност публикација, а – како се надају у библиотеци – и ширење корисничке популације.

О постепеној, али сигурној дигиталној трансформацији библиотеке сведочи и израда нове web странице ове установе, преко које ће посетиоци сајта моћи да приступе и електронском каталогу библиотеке, те да самостално претраже књижни фонд. Са тим у вези, од новембра месеца су у току обуке запослених библиотекара за рад на новом програму Qulto. Ради се о међународном програму чију инсталацију нам је омогућио Национални савет мађарске националне заједнице (Magyar Nemzeti Tanács). Програм је намењен за дигиталну обраду књига, али и за њихову ширу и лакшу доступност електронским путем.