ДруштвоЕкономијаСервис

Нов камион и виљушкар за Потисје

Пројекат Радно ангажовање Општина Бечеј спроводи са својим партнерима, са Немачком организацијом за сарадњу ГИЗ-ом и Сталном конференцијом градова и општина а у оквиру пројекта „Иницијатива за инклузију“. Кроз овај пројекат Бечеј је добио донацију у износу од 200.000 евра. Део тих средстава биће употребљен  за накнаде за рад радно ангажованим лицима док ће део бити употребљен за набавку потребне опреме.

«Данас смо имали прилику да видимо да нам је стигао камион који смо набавили из тих средстава, вредност камиона је нешто испод 17 милиона динара. Овде иза мене се налази камион а касније ћете у Ботри видети и виљушкар који су набављени у оквиру овог пројекта. Вредност виљушкара је 1.1 милиона динара без ПДВ-а . И камион и виљушкар су ослобођени плаћања ПДВ-а на основу споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Немачке. Сва роба која буде набављена из овог пројекта остаје у власништву општине Бечеј а камион и виљушкар биће посебним уговором дати на коришћење Потисју. На овај начин подиже се и квалитет услуга према грађанима Бечеја које врши ово предузеће»  рекла нам је Даниела Дорословачки, саветница председника општине за послове урбанизма

Поред набавке камиона смећара, у оквиру пројекта биће запослена и лица из категорије теже запошљивих особа углавном ромске националности. Даниела Дорословачки нам је тим поводом рекла:  «Овај камион ће отворити још једно ново радно место а, до сада, током реализације овог пројекта, у претходних 6 месеци, ми смо успели да запослимо 15 лица ромске националности од тога 8 жена и 7 мушкараца као и 5 теренских радника (4 жене и једног мушкарца). Према овим подацима види се да је пројекат и родно одговоран што је још једна законска мера коју општина Бечеј у својим пројектима поштује. Поред ове инвестиције за комуналне делатности у плану су и набавка пресе и набавка ваге и контејнера за селекцију отпада.»

Директор ЈП «Потисје», Золтан Фејеш нам је рекао: « Прошле година када само купили један камион рекли смо да «Потисје» жели да набави још један камион. И успели смо, у сарадњи са локалном самоуправом, Сталном конференцијом градова и општина и са Гизом да кроз међународни пројекат, а не само кроз притисак на пореске обавезе и накнаде за услуге грађана и локални буџет, набавимо још један камион. То нама значи веома много јер ћемо моћи да пружамо квлитетније услуге. Кроз овај пројекат добили смо најсавременији камион, он је 2018. годиште, савременији је од оног претходног, чак има и посебан резервоар за одседне воде које се скупљају током прикупљања смећа тако да неће капљати вода из камиона у току рада. Бићемо коначно задовољни кад следеће године набавимо и трећи камион. Имамо припремљених и других разних пројеката, локална самоуправа сарађује са нама у набавци али гледамо да добијемо и нека средства из донација да се што боље опремимо. Овим пројектом ћемо запослити и социјално и економски угрожене особе и надамо се да ће се створити услови да и након завршетка овог пројекта они остану и наставе да раде у „Потисју“. Конкретно набавком овог камиона смањићемо кашњења  у раду која смо имали због отежаних услова рада и недостатка адекватне опреме, са набавком трећег камиона бићемо 100 посто оспособљени да обављамо све послове који су у нашој надлежности, сада смо тек 50 посто оспособљени. Средином јула месеца кренућемо са примарном селекцијом отпада у домаћинствима, вероватно ће бити у питању Прва месна заједница али о томе ћемо обавестити медије и грађане путем летака и волонтера, од куће до куће, од домаћинства до домаћинства. Примарна селекција подразумева одвајање сувог од мокрог отпада, оно о чему смо причали ће коначно заживети. Следеће недеље ћемо регистровати овај камион и он ће кренути на терен, до тада ћемо оспособити и још један стари камион за рад. „Потисје“ ће, дакле у пуном капацитету коначно почети да ради од половине јула месеца.“

Према речима Даниеле Дорословачки, а по условима пројекта по уговору са ГИЗ ом, власник камиона је Општина Бечеј и он је Потисју под уговорм дат на коришћење уз све обавезе одржавање до завршетка пројекта. Након завршетка пројекта Општина има право да отуђи опрему али у овом случају се то неће десити, камион ће остати власништво општине Бечеј али ће бити дат на коришћење „Потисју“ на неодређено. „Нешто слично смо имали и са возилима за СУП. Општина Бечеј остаје власник а уговором се даје на коришћење „Потисју“ на неодрђене и тим уговором ће се дефинисати обавезе Потисја, они ће одржавати возило, користити га, регистровати .“  рекла нам је саветница председника за послове урбанизма.

У Ботри на депонији се започело и са изградњом велике хале од 24 пута 6 метара за обраду секундарне сировине, за сада је на улазу у депонију изграђена само надстрешница и ту је премештена преса из ЈП «Комуналац» где се на отвореном ради обрада секундарне сировине. Према речима директора Золтана Фејеша и преса и вага за овај објекат ће такође бити набављене кроз пројекат ГИЗа, ову коју сада тренутно користе мораће да врате власнику јер је у путању само позајмица машине.

На питања новинара о статусу радника који су акгажовани у оквиру пројекта и о зарадама радно ангажованих лица Даниела Дорословачки нам је рекла да су они ангажовани по уговору. Када су у питању зараде ових особа они ће бити плаћени нето око 17.000  динара (бруто 250 евра по особи по условима у пројекту) и радиће 8 сати дневно по потреби, ово јесте испод законског минимума али је према речима Даниеле Дорословачки у питању „обављање услуга по уговору о делу“ и вероватно ће у Потисју толерисати и ако нема посла свих  8 сати у току дана. Према њеним речима о томе ко и за које послове ће бити ангажовани одучиваће директор и пословође у складу са потребама у току радног дана.