НСЗ: Програм „Моја прва плата“

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за програм „Моја прва плата“ на који се заинтересовани послодавци могу пријавити до 22. септембра, док ће конкурс за незапослене младе бити отворен до 3. октобра

Трећи програм који младима омогућава да се запосле на 9 месеци увелико траје и на њега се могу пријавити заинтересована предузећа. Како пише у јавном позиву, конкурс је намењен послодавцима из јавног и приватног сектора, чија предузећа се налазе на територији Србије. Након што конкурс за предузетнике буде завршен, сви незапослени млади, као и студенти завршних година, моћи ће да конкуришу од 3. до 31. октобра.

У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати. Изузетно, у Програм се могу укључити и лица која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати – наводе у позиву. Од ове године 30.000 динара биће надокнада када су у питању млади са завршеним факултетом, док ће они са средњом стручном спремом примати 25.000 динара.

За ову годину је планирано да се у програм „Моја прва плата“ укључи до 10.000 младих старости до 30 година, са најмање средњим образовањем и без радног искуства. Програм ће се спроводити код послодавца, у приватном и јавном сектору, у трајању од девет месеци, а реализује се без заснивања радног односа.

Овим програмом даје се могућност младима који немају радно искуство да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца, у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад, како би на тај начин повећали своје могућности за запошљавање.