Обавештењe: Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

Центар Министарства одбране Нови Сад, обавештава заин-тересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије.

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса, више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs, у центру Министарства одбране Нови Сад у Новом Саду, адреса Браће Јовандић бр. 4 или у нашој канцеларији у Бечеју, адреса Тополски пут бр. 65 соба бр.7, где могу поднети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или Лесковац.
Закон о војној, радној и материјалној обавези прописује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника. Центар министарства одбране Нови Сад