Óbecse a legátláthatóbban működő község

Első helyen végzett községünk a 2020-as felmérésen

A szerbiai városok és községek átláthatósága 2020-ban növekedett az előző évekhez képest, ám továbbra sem elégséges – áll az Átláthatósági Index (Lokalni indeks transparentnosti – LTI 2020) felmérésének eredményében, mely szerint idén Óbecse, Novi Pazar és Zombor lettek a legtranszparensebb önkormányzatok. A felmérést 2015 óta a Szerbiai Átláthatóság Civil Szervezet végzi az USAID támogatásával.
Óbecse a maximum 100 pontból 83-at szerzett. Novi Pazar a második helyen található 82 ponttal, Zombor pedig a harmadik helyen 80 ponttal. Magyarkanizsa 77 ponttal negyedikként végzett, Leskovac pedig 75 ponttal ötödikként. A legalacsonyabban rangsorolt város Jagodina lett, a községek közül pedig Fehértemplom kapta a legkevesebb pontot.
A Polgárok igénye szerinti költségvetés elnevezésű akció által, amelyet önkormányzatunk évek óta az Óbecsei Ifjúsági Szervezettel (BUM) együttműködve hajt végre, a polgárok költségvetési prioritásokat javasolnak. Így készült el Óbecsén a helyi korrupcióellenes akcióterv is, amely szintén hozzájárult a tavalyi pontszám javításához és az idei eredményhez.
Az Átláthatósági Index 2020-as átlagértéke 46, vagyis 6 ponttal több, mint 2019-ben, de továbbra is nagyon alacsony. Az a tény, hogy Óbecse megduplázta a tavalyi eredményt, azt mutatja, hogy, ha van akarat, az átláthatóság nagyon gyorsan javítható. Az Átláthatósági Index (LTI 2020) kutatást foglal magába, amely 145 szerbiai önkormányzati egységet értékel és rangsorol. A községek és városok rangsorolása átláthatósági kritériumok alapján történik, amelyeket 95 mutatókérdéssel határoznak meg. A városi önkormányzatok között, amelyeket a sajátos kompetenciák miatt nem lehet teljes mértékben összehasonlítani a községekkel, a legjobb eredményt Surčin érte el 53 ponttal, amely három egymást követő felmérésen javulást mutatott, ami az eredményeket illeti.
A tavalyi felméréshez képest 108 önkormányzat mutatott javulást, 28 rosszabbul teljesített, 9 pedig változatlan maradt. A Szerbiai Átláthatóság szervezet a városok és községek hivatalos weboldalainak áttekintésével kezdte a kutatást, valamint közvetlen betekintéssel az összes szolgáltató központba és az önkormányzat helyiségeinek meglátogatásával. A harmadik forrást az önkormányzatok válaszai képezték, a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelemre. A források negyedik csoportját más releváns szervektől biztosították, mint például a Korrupcióellenes Ügynökség.
A mutatókat nyolc kategóriába sorolják: képviselő testület és tanács, költségvetés, helyi önkormányzat és polgárok, az információkhoz való szabad hozzáférés, közbeszerzés, munkaügyi informátor, közvállalatok és közintézmények, valamint a közvita. Ebben az évben, mint az előző években is, a legjobb átlageredmény a közbeszerzés kategóriájában mutatkozott – 95,7%, a legrosszabb pedig a munkaügyi informátorok, képviselő testület és tanács, valamint a közvállalatok és közintézmények területén (mindhárom körülbelül 34%). Az átláthatóság nagyobb azokban a kategóriákban, ahol a törvény kifejezetten előírja az információk közzétételi kötelezettségét és a jogsértés szankcióit. Ugyanakkor ez sem érvényes minden helyzetben – noha a közvállalatokról szóló törvény előírja az adatok weboldalon történő közzétételének kötelezettségét és pénzbírságot a törvény megszegése esetén, számos közvállalat és közintézmény még saját weboldallal sem rendelkezik.
A 2019-es és 2020-as Átláthatósági Index összehasonlítása arra a következtetésre vezet, hogy a Szerbiai Átláthatóság felmérésének végrehajtása és közzététele befolyásolta az önkormányzatok munkáját, azaz, hogy a munkájukról szóló információkat közzétegyék, elérhetővé a nyilvánosság számára.
Fontos megjegyezni, hogy bizonyos kategóriák gyenge eredményei nem feltétlenül jelentik a korrupció elterjedtségét az adott területen. Ugyanakkor a jó eredmények (pl. a közbeszerzés kategóriájában) szintén nem garantálják, hogy ott nincs jelen korrupció. Az átláthatóság valójában csak egy eszköz a korrupció visszatartására vagy könnyebb felismerésére – áll a felmérés eredményében.
A teljes elemzés és a kapcsolódó táblázatok, valamint az eredményekkel és a kutatásnál használt összes mutatóval ellátott interaktív térkép megtalálható a Szerbiai Átláthatóság weboldalán: https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti

D.P.