Óbecse

Óbecsén is lehet kétnyelvű anyakönyvit kérvényezni

Immár Óbecsén is megkezdődött a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása, ehhez kérvénnyel kell fordulni az anyakönyvi hivatalhoz. A törvény előírása szerint az elkészült kivonatot azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül kell megkapja az ügyfél – ezzel kapcsolatosan David Skakić, a társadalmi tevékenységek osztályának a vezetője azt mondta: a kétnyelvű dokumentumot többnyire azonnal, de legfeljebb egy-két napon belül ki fogják tudni adni Óbecse község területén. Az első kétnyelvű anyakönyvi kivonaton ugyan voltak még hibák, de David Skakić szerint ezeket ki fogják küszöbölni.
Ahhoz, hogy valaki szerb és magyar nyelven is megkapja ezeket az iratokat, ott kell a kérvényt benyújtani, ahol született az illető, illetve halotti bizonylat esetén ott, ahol elhunyt a hozzátartozó.
A kétnyelvű kivonatokért 580 dinárt kell fizetni, de ha az ügyfél eleget tesz a fizetés mentesítésére vonatkozó törvényi előírásoknak, akkor számára ingyenes lesz az eljárás.

F.R.