Óbecsén is megemlékeztek az aradi vértanúkról

Vasárnap, október 6-án Óbecsén a belvárosi római katolikus temetőben is megemlékeztek az aradi vértanúkról.  Az 1948-49-es szabadságharc Óbecse határában elesett áldozatainak az emlékművénél tartott ünnepségen Fuderer László plébános mondott imát az áldozatok lelki üdvéért, majd Rózsa Péter történelemtanár ünnepi beszédében többek között arról beszélt: október 6. nem egy végállomás lett, hanem az eltiporhatatlan szabadságvágynak csupán a megtorpantása.
– Haláluknak csak a feltámadás adhatott értelmet. Erőt merítettek a túlélők, emlékükből táplálkoztak a későbbi nemzedékek. És nemsokára megtörtént a csoda: Magyarország a kiegyezéssel elnyerte a feltámadásszerű szabad belső életét, látványosan a fejlődés útjára lépett, hathatósan hozzájárult a világ tudományos fejlődéséhez, sok mindenben lenyűgözte a világot. Valamennyi hős vértanúsága a polgárosodásban nyerte el értelmét. Az aradi 13 katona vértanúsága és Batthyány vértanúsága üzeni az időkön át, hogy az áldozati vérből új élet sarjad. Az emlékezet épít és erőt ad. Példát mutat, mihez kell felnőni, a gyász életerővé kell, hogy magasztosuljon. Most élni, tenni, itthon maradni kell nemzetünkért. Mert eddig mindig eljött a magyar tavasz – emelte ki Rózsa Péter.
A megemlékezésen a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjai tartottak rövid alkalmi műsort, majd a résztvevők megkoszorúzták az emlékhelyet.

F.R.