Друштво

Објекат на водозахвату у Милешеву

У Милешево у општини Бечеј реализован пројекат изградње помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево.

Пројекат је суфинансиран од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство са износом од 8.403.019,20 динара и Општине Бечеј са износом од 2.100.754,80 динара. Радове је изводила „Сигма“ доо из Куле.

У оквиру пројекта у Милешеву, извршена је замена постојеће технологије за дезинфекцију пијаће воде са савременом технологијом производње дезинфектанта на лицу места потрошње. Овом заменом обезбеђен је потребан квалитет у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности пијаће воде, у смислу микробиолошке исправности.

Дезинфекцијом МЕШОВИТИМ ДЕЗИНФЕКТАНТОМ (мешавином хипохлорасте киселине – HClO, хипохлорастог јона – ClO- и хлор диоксида – ClO2), који је еколошки и безбедносно изузетно прихватљив а супериорнији од до сада познатих појединачних дезинфектаната, поједностављује се технолошки поступак уз повећање ефикасности и чини цео систем економичнијим (јефтинијим).