Друштво

Обука за споразумевање знаковним језиком

Савет за здравље општине Бечеј, у сарадњи са Организацијом глувих и наглувих Бечеј, организује обуку за споразумевање знаковним језиком. Полазницима ће бити обезбеђена неопходна стручна литература, а након завршене обуке је планирано полагање за стицање потврде – сертификата за познаваоца знаковног језика.

Обука ће се спроводити два пута недељно у трајању од по 1 сат (понедељком и четвртком, у преподневним сатима), укупно 17 пута, током марта и априла месеца 2020. године.

Заинтересовани могу да своје податке (име, презиме, адресу становања и контакт телефон) доставе у зграду општине Бечеј, соба бр.7, шалтер бр.2, са назнаком „За Савет за здравље – Обука за споразумевање знаковним језиком“ најкасније до 26.02.2020.