Друштво

Од суботе 1. октобра почео попис становништва

Велике новчане казне за неодазивање!

Ове недеље почиње попис становништва 2022. године. На терену у бечејској општини наћи ће се 97 пописивача а одазивање становништва је обавезно

Од 1. до 31. октобра уследиће попис становништва у целој  Србији, у коме ће се по први пут користити електронски упитници, а најважнија информација за грађане који то не знају је та да учешће у пописивању није ствар добре воље већ законска обавеза која подлеже санкцији.

Другим речима, ко одбије да учествује у попису мораће да плати новчану казну због избегавања те обавезе. Законом о попису становништва, домаћинстава и станова, грађани су у обавези да учествују на попису и да дају потпуне и тачне одговоре на питања пописивача. У случају да грађанин одбије да учествује у попису предвиђене су казне у износу од 20.000 до 50.000 динара.

Са друге стране, иако грађанин има законску обавезу и подлеже новчаној санкцији у случају да се не одазове попису, није дужан да се током истог изјасни о свим питањима са списка. Постоје три изузетка, и у тим случајевима грађанин нема обавезу да на иста одговори. Односно има право да каже да о тим питањима не жели да се изјасни. То су питања о матерњем језику, вероисповести и националној припадности. На осталих 66 питања која ће потписивач поставити грађанину дужан је да на њих да одговор. На попису који почиње у суботу наћи ће се и нека нова питања попут оног за мушкарце, колико имају деце. У случају да је грађанин тренутно одсутан, пописивач евидентира да није ту. Обилази поново адресу становања и ако опет не може да пронађе грађанина с којим треба да обави разговор у вези пописа оставља обавештење у сандуче да је био и број инфо центра који је грађанин дужан да контактира, ступи у контакт са пописивачем и уговори време које одговара и грађанину и пописивачу. Уколико грађанин изричито одбија да буде пописан онда пописивач о томе обавештава свог инструктора. Иначе, казне су предвиђене и за пописиваче уколико не раде све у складу са прописима.