ДруштвоСервис

Одлука о новчаним казнама за паркирање у Бечеју

Општина Бечеј издала је следеће обавештење:

Обавештавамо грађане да је дана 02.01.2020 године, ступила на снагу

Одлука о изменама и допунама Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр.23/2019)

Овом Одлуком, инспектори су овлашћени да у поступку инспекцијског надзора када уоче начињен прекршај, починиоцу прекршаја и изричу новчане казне прекршајним налогом у следећим износима:

 • 150.000,00 динара за прекршај правног лица,
 • 25.000,00 динара за прекршај одговорног лица у правном лицу,
 • 75.000,00 динара за прекршај предузетника,
 • 25.000,00 динара за прекршај физичких лице

Молимо грађане да се придржавају одредаби Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, пречишћен текст- број 3/2011, 13/2011, 8/2013 и 23/2019), а посебно оних чланова који регулишу места где није дозвољено паркирање и заустављање возила приликом паркирања и заустављања моторних и других возила и то:

 1. у пасажу, пешачком пролазу зграде или колском прилазу објеката,
 2. на тротоарима, пешачким и бициклистичким стазама,
 3. на резервисаном јавном паркиралишту,
 4. испред пешачког улаза у стамбене зграде,
 5. на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију,
 6. на зеленим површинама поред индивидуалних стамбених објеката или око колективних стамбених зграда где постоје уређена јавна паркиралишта,
 7. у парковима и на шеталиштима,
 8. на местима где се налазе шахтови, сливници и окна, на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа (канте, контејнери), објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства и другим местима где је саобраћајним знаком забрањено Одсек за инспекцијски надзор