ДруштвоПолитика

Одржана прва, оснивачка седница Радне групе за израду Локалног плана за борбу против корупције

На седници СО Бечеј 16. октобра основана је Радна група за израду Локалног плана за борбу против корупције коју чине 12 представника локалне управе и четири члана из редова грађана и цивилног сектора. На јавни конкурс се јавило седам грађана а изабрани су Ана Аћимов, Горан Релић, Горан Страјинић и Александар Ђекић.
За председницу Радне групе изабрана је заменица председника општине Далила Дујаковић.

Из општине Бечеј у Радну групу су делегирани и Светлана Вулетић, чланица Већа за образовање, Дане Мандић, помоћник председника општине задужен за омладину и односе са јавношћу, Зоран Ковач, начелник општинске управе, Зорка Косовац, начелница финансија, Јована Топић шеф Одсека за јавне набавке, Даниела Дорословачки саветница председника на пословима урбанизма, Дуња Шари интерни ревизор, Ђорђе Попов буџетски инспектор, Маријана Димитров, заменица секретарке СО, Тамара Перишић начелница Одељења за људске ресурсе, Киш Игор члан Већа за послове социјалне заштите.

Крајем октобра одржана је прва седница Радне групе где је направљен план рада, усвојен временски оквир, подељена су задужења у складу са областима и деловима будућег документа. Предвиђено је да већ у првим месецима 2019.г наша општине добије готов документ и да се након тога крене у процес усвајања и реализације.
Израду општинског акционог плана за борбу против корупције је као обавезу општина Бечеј преузела још претпрошле године на основу Закључка Владе Србије из априла 2016. године којим је она прописала обавезу свим локалним самоуправама да израде, усвоје и примене антикорупцијске локалне акционе планове до 2017. године.
Бечејско Удружење младих и локална самоуправа су у оквиру пројекта „Заједно кa одрживим локалним антикорупцијским политикама” покренули поступак израде Локалног акционог плана као јединственог стратешког документа који би требало да буде превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење добре управе у рад органа и служби Општине и других органа јавног сектора који на локалном нивоу чувају интересе локалног становништва и локалне заједнице. Током израде ЛАП-а предвиђено је да се идентификују нормативни и институционални ризици за настанак корупције и да се сходно томе донесу мере за њихово отклањање. Циљ доношења ово акта је на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности у раду органа локалне самоуправе и јавних служби.