ДруштвоПолитика

Скупштина: Буџетски извештај, пројекат јавне расвете и пословање јавних предузећа

Седница СО Бечеј, 38. по реду одржана је у понедељак 5. новембра са 16. тачака дневог реда међу којима су се нашли: деветомесечни Извештај извршења општинског буџета, сагласност СО за пројекат јавно-приватног партнерства за јавну расвету, имене плана пословања ЈП „Топлана“, реименовање директора ЈП „Водоканал“, продаја парцела, измене у школским одборима, комисијама и надзорним одборима образовних и других установа и општинских тела.

Скупшина је трајала скоро три сата углавном због веома исцрпљујуће расправе између одборника позиције и опозиције око буџета, финансирања јавних предузећа и пројекта јавне расвете.

Као што се могло претпоставити деветомесечни извештај о остварењу буџета изазвао је већ на самом почетку седнице расправу између одборника опозиционе одборничке групе „Само локално“ са једне стране и председника општине и председника скупштине са друге стране. У извештају је исказан суфицит у извршењу буџета у износу од скоро 39 милиона динара уз образложење да су углавном у питању неутрошена средства за пројекте из виших извора власти који су тек у почетним фазама и да ће се та средства искористити у току реализације пројеката као и неутрошена средства од закупа државног пољопривредног земљишта (нешто мање од 63 милиона). Према излагању посланице Светлане Динић („Само локално“) овај суфицит је индикатор да средства нису добро планирана, да су неке ставке на којима није било до сада никаквих промена (нису утрошена средства) идикатор да општина нема адекватне планове утрошка средстава, посебно кад је пољопривреда у питању. На њено излагање одговорио је председник општине Драган Тошић који је најпре изложио основне ставке из поменутог извештаја и рекао да се у овом деветомесечном извештају углавном налазе корекције од претходних ребаланса (уношење средстава од пројеката добијених на конкурсима из виших извора, планови за утрошак средстава за реализацију ових пројеката, рефинасирање кредита и сл.) а на примедбе опозиционе одборничке групе рекао је да је индикатор да су приходи и расходи који долазе од редовних пореских средстава добро избалансирани сведочанство да су средства у буџету добро планирана а да је део средстава које се појављује у суфициту углавном од пројеката и закупа пољопривредног земљишта у фази „трошења“ и реализације. Према његовим речима пројекти су тек у почетним фазама и биће реализовани и пренети у следећу годину а средства из буџета за пољопривреду бити утрошена у наредном периоду до краја године. Светлана Динић је поставила и питање ликвидности општине јер се општинска управа налазила у овом периоду и у РИМ-у због нереализованих фактура: начелница финансија Зорка Косовац је објаснила да се буџетски корисници још навикавају на процес регистровања фактура у Централном регистру и да долази до повремених грешака (са бројевима фактура или шифрама) па се и неком периоду општинска управа због грешака корисника нађе на списку у РИМ-у али да је то само привремено док се не коригује грешка и да су у питању мали износи и још једном потврдила да општина испуњава све своје обавезе у законском року.

Друга тачка дневног реда која је изазвала веома бурну полемику између опозиције и председника општине и председника скупштина било је изгласавање сагласности за пројекат јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела јавне расвете у општини Бечеј. Председник општине је образложио одлуку о прихватању овог пројекта нагласивши бенефит за општину од оваквог вида партнерства и нагласио да ће ово на дужи период бити велика уштеда за општину за јавну расвету у граду. Милан Бокун, опозициони одборник („Само локално“) изразио је скептичност у односу на овакву врсту уговора нагласивши да је потребно добро размотрити уговор јер „смо се опекли са Потисјем“ и изнео примедбу да је у материјалу који је подељен одборницима предлог пројекта непотписан и без детаљнијих информација о пројектном тиму и надзору. На ово је одговорио председник скупшине Ненад Томашевић и рекао да одборник није добро прочитао тј. прегледао документацију и да додатна два документа која су била у прилогу имају све наведене податке и потписе и рекао да је излагање Милана Бокуна било или из незнања или намерно тендециозно да се умањи значај пројекта.

Бурну расправу изазвало је, као и увек, пословање ЈП „Топлана“ и измена у плану коришћења средстава из субвенција општине Бечеј на пројектне документације за Топлану на биомасу, на санирање делова мреже као и на ремонт опреме и санирање хаварија. Овај предлог изазвао је уобичајену расправу на тему ликвидности овог јавног предузећа, његовог „опстанка“ и оправданост коришћења средстава из субвенције општине на релацији председник општине Драган Тошић – одборник Милан Бокун – директор овог ЈП Дејан Вуковић.
На овој седници је реизабран и директор ЈП „Водоканал“ Зоран Грбић на шта је опозиција дала примедбу да пословање овог предузећа током његовог првог мандата није добар индикатор да му се да нови мандат. На ово је одговорио председник општине Драган Тошић који је рекао да је веома поносан на рад овог предузећа у претходном периоду, навео неке инвестиције као што је изградња бунара и сл. и да је то све реализовано захваљујући предузетности руководства тј., директора и да је убеђен да ће он и у наредном периоду са истим успехом обављати фунцију директора.

Остале тачке дневног реда које нису изазвале веће полемике, изгласане су већином гласова међу којима су све промене у школским одборима (у четири школе) и комисијама и надзорним и управним одборима као и продаја парцела у власништву општине.
Т.Д.