Друштво

Општина Бечеј: Два игралишта се граде за 15 милиона

Општина Бечеј је започела са радовима на изградњи два дечија игралишта и то оно иза Робне куће као и у Пицодеру.

Прво ће бити урађено игралиште у центру, у овом тренутку је почело већ уређење терена за поставку подлоге. Када се заврши почеће и изградња игралишта у Пицодеру.

Изабрани извођач је група извођача на челу са фирмом Godea Company из Новог Сада чије ће задужење бити геометарско снимање терена, фирма D sport System Doo такође из Новог Сада биће задужена за набавку опреме за дечија игралишта а Cafe Ground Doo такође из Новог Сада за послове поставке, уградње, земљане радове и сл. у изградњи и реконструкцији дечијих игралишта. Укупна цена за ове радове биће 14.984.398 динара (са ПДВ-ом).