Економија

Општина Бечеј: Јавне набавке за прву половину марта

У протеклом периоду јавна и комунална предузећа су одабрала извођаче и потписани су уговори за три набавке већег формата, од тога су две за ЈП „Водоканал“ и једна за „Потисје-Бечеј“ доо.

ЈП „Водоканал“ је за „набавку услуга ревитализације бунара“ потписало уговор са фирмом Гео Инжењеринг БГП из Београда на износ од 3.116.088,00 динара (са ПДВ-ом).

Такође ЈП „Водоканал“ је за посао „набавке услуга анализе воде“ потписао уговор као и раније за ове послове са Институтом за јавно здравље Војводине. Овај уговор је потписан на износ од 3.480.760,00 динара. На овај износ не наплаћује се ПДВ.

Комунално предузеће “Потисје-Бечеј“ је за услуге „прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије на депонији са потребним пратећим радовима на инсталирању“ потписало уговор са локалном фирмом „Електро-Лив“ и то на износ од 8.148.513,60 динара (са ПДВ-ом).