Општина Бечеј: Јавни позив за грађане за суфинансирање мера енергетске санације

Од понедељка 15.августа 2022.године  је расписан Јавни позив за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.

Јавни позив ће трајати 21 дан, односно до 5.септембра 2022. године.

Грађани се могу пријавити за спровођење једне од 7 (седам) мера енергетске санације – 1)замена спољних прозора и врата, 2) термичка изолација зидова, 3) термичка изолација испод кровног покривача, 4)котлови на природни гас или биомасу, 5) нова цевна мрежа и грејна тела, 6) топлотне пумпе са инсталацијама и 7) соларни колектори за припрему потрошне топле воде. Изузетак је, да се може конкурисати за две мере, само у случају пријава за мере 2) и 3), као и 4) и 5) .

Текст јавног позива и обрасци за попуњавање ће се моћи преузети на интернет страници општине Бечеј, у делу „Сервис грађана“ и избором опције „ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“ или лично у просторијама Општинске управе у канцеларији број 15.

Грађани се обраћају изабраним привредним субјектима са списка који се објављује у оквиру јавног позива (прилог 2), који ће изводити радове за мере енергетске санације, и добијају од њих предмер и предрачун/профактуру. Са тим документом и осталом потребном документацијом уз попуњавање образаца пријаве – конкурише се предајом пријаве у коверти, лично на писарници општине Бечеј или слањем препоручене поште.

Радови на енергетској санацији објеката морају бити комплетни, односно на пример – за меру 1) замена спољних прозора и врата, морају да се замене сви прозори и сва врата бар на једном спрату (етажи) куће и исто тако сви прозори и врата на стану. Уколико је део столарије недавно промењен, моћи ће да се конкурише без њих, само уколико подносилац поседује атесте који доказују да су испуњене прописане минималне техничке карактеристике (коефицијента пролаза топлоте).