Друштво

Општина Бечеј: Календар јавних конкурса

Општина Бечеј је почетком фебруара месеца на свом сајту објавила Календар јавних конкурса које ће током ове године отворити за невладине организације, установе и друга удружења грађана.

Према овом распореду већ током фебруара месец предвиђа се објављивање расписа за конкурсе за финансирање програма или пројеката невладиних организација из буџета Општине Бечеј.

Из области културе, културне баштине, неговање историјских тековина и организација манифестација у овој области (укупна средства у износу од 12 милиона динара).авни конкурс за финансирање програма или пројеката невладиних организација из буџета Општине Бечеј за програме и пројекти осталих корисника (укупан износ средстава је 2 милиона динара) – пројекти се односе на активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, заштите и промовисања људских и мањинских права, про-грами и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.), активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, програми за неформални образовање, других садржаја који доприносе убрзаном развоју Општине Бечеј и афирмацији грађанског активизма.

Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката невладиних организација из буџета Општине Бечеј (1.750.000 динара) – у области социјалне заштите. Средства по овом конкурсу додељују се удружењима из области социјалне заштите (борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима, здравствене заштите).

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2023. години (укупан износ средстава је  9 милиона). Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бечеј; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Бечеј за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области омладинске политике из буџета општине Бечеј за 2023. годину (укупан износ средстава за овај конкурс је 1.2 милиона динара). Циљ јавног конкурса је финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – омладинске политике ради информисања младих, културе слободног времена младих, здравља младих, безбедност младих, образовања младих, рада са осетљивим групама младих, запошљавања младих и међусекторске сарадње.

Временски оквир није постављен још за Јавни позив за финансирање годишњих програма  којима се задовољавању потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј за 2023. годину (у укупном износу средстава од 19 милиона динара). Циљ јавног позива  Задовољавање потреба и интереса грађана у облати спорта у општини Бечеј.