Друштво

Општина Бечеј: Конкурси за стипендије за 2023/2024. годину

Општина Бечеј је расписала овогодишње конкурсе за стипен-дирање студената који трају до средине децембра месеца. Рас-писана су два конкурса, стандардни конкурс за стипендирање 60 студената за академску 2023/2024 годину у трајању од 10 месеци и конкурс за стипендирање 10 студената са инвалидитетом. Износ месечних стипендија за све студенте је 8.000 динара и биће исплаћене у 10 месечних рата.

Критеријуми за доделу стипендија су исти као и претходних година.

Студенти који конкуришу за стипендију морају да буду уписани на један од државних факултета, да су на буџету, да имају најмању просечну оцену 8 (за студенте са инвалидитетом 7), да нису обновили ниједну годину, да немају државну стипендију. Ранијих година конкурс је био расписан и за одређене дефици-тарне профиле у општини Бечеј, сада је тај критеријум изостављен.

Студенти могу да се пријаве за стипендије на званичном обрасцу за пријаве који могу да скину са општинског сајта и  да предају документацију упућену на Комисију за доделу стипендија у затвореној коверти на шалтеру у општинској писарници од 8 до 13 часова сваког радног дана. Пријаве трају од 14. децембра 2023. године.

Поред попуњеног обрасца студенти треба да приложе и оверу уписаног семестра одговарајуће године студија као и доказ да се студент финансира из буџета, уверење о просечној оцени током студија, уверење да студент није обнављао годину студија, штампане податке из личне карте, или копију личне карте, изјаву студента да није корисник неке друге државне стипендије.

Рангирање студента вршиће Комисија за доделу стипендија а прелиминарне листе биће објављене на општинском сајту као и коначна листа студената који су добили право на исплату стипендија.

Претходних неколико година је често био пријављен већи број студената који су задовољавали све критеријуме па је Председник општине Бечеј у више наврата повећао износ средстава за ову намену у буџету и самим тим повећао број стипендираних студента.

Да ли ће то и ове године бити случај, видеће се так након што се конкурс заврши и када се утврди прелиминарна листа студената као и број оних који задовољавају све наведене услове.