Општина Бечеј: Локални план акције за децу ускоро пред одборницима

Локални план акције за децу ускоро ће се наћи у скупштинској процедури. План се односи на период од 2021. до 2024. године.
Локални план акције (ЛПА) за децу је стратешки документ на локалном нивоу чији је циљ стварање погодног окружења за децу у складу са принципима дефинисаним у Конвенцији за права детета. Документ ЛПА који је сачињен у локалној заједници дефинише краткорочне, средњорочне и приоритетне акције за период од 3 године, ради стварања окружења које подстиче развој деце и омладине и ствара услове за њихово активно учешће у животу и раду локалне заједнице. У бечејској општини овај план се у континуитету усвајао на период од три године од 2008. па све до прошле године.

О томе када ће бити завршена коначна верзија документа, који су рокови и новине у овом стратешком документу координаторка Далила Дујаковић нам је рекла:
– Председник општине Бечеј је у децембру 2020. године Решењем именовао Радну групу за израду локалног плана акције за децу општине Бечеј за период 2021-2024. године. Радну групу чине представници деце, младих, институција, организација и појединци који се баве различитим аспектима живота деце. Током претходног периода Радна група је предано и детаљно радила на изради нацрта документа, који ће у наредном периоду бити упућен на јавну расправу у трајању од 15 дана, током које ће сва заинтересована физичка и правна лица имати прилику да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на нацрт документа. Након одржане јавне расправе, нацрт документа ће бити упућен на усвајање општинском Већу, а након тога и Скупштини општине Бечеј. Нацрт документа се састоји од 9 области на којима су радили чланови Радних група за појединачне области, анализирајући извештаје институција и установа, сачињавањем ситуационе анализе стања и израђујући приоритете за наредни четворогодишњи период важења овог документа.

Грађани, дакле могу да очекују да им се ускоро стави на увид комплетан садржај овог документа на сајту Општине Бечеј и да, ако желе, могу да се активно укључе у јавну расправу о свим мерама, активностима и приоритетима који се налазе у Плану.