Помоћ државе привреди (туристички водичи, запослени у угоститељству, слободни уметници)

Уместо једног минималца, туристичким водичима и туристичким пратиоцима биће исплаћена помоћ од две минималне зараде. Влада Србије је усвојила измену уредбе којим ће водичи и пратиоци добити два пута по 30.900 динара. Исплата ће бити у јулу и августу. Помоћ у истом износу од две минималне зараде следује и запосленима у угоститељству и туризму, али и слободним уметницима. Када је реч о запосленима у угоститељству и туризму, два минималца би требало да добије сваки запослени у том сектору за кога је послодавац исплатио плату за децембар 2020. и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Незапосленима на евиденцији РГЗ од јуна креће исплата 60 евра, без претходне пријаве. Када је у питању помоћ државе за незапослене у износу од 60 евра у динарској противредности биће исплаћена свим држављанима Србије који су се налазили у евиденцији Националне службе за запошљавање на дан 15. априла, саопштила је Влада. Национална служба за запошљавање, пре почетка исплате, сачиниће извод из службене евиденције лица која имају право на помоћ и доставити га Банци Поштанска штедионица. Исплата новчане помоћи вршиће се без пријаве лица, почев од 1. јуна ове године. Новац ће бити уплаћен на посебне наменске рачуне. НСЗ је направљио пресек и око 540.000 људи према њиховој евиденцији активно тражи посао али постоје и неке друге категорије тако да ћемо бити скоро 600.000 оних који могу да рачунају на ову врсту помоћи, све то ће укупно да кошта државу 4,3 милијарде динара. НСЗ је у последњих пола месеца имао велики скок броја пријављених на бироу, највероватније и због поменуте помоћи од 60 евра, и због тога што је у јануару и фебруару дошло до таласа отказа након што су истекле мере помоћи државе које су биле условљене забраном отпуштања.

Грађани који самостално обављају уметничку или другу делатност у култури такође су издвојени као једна од најрањивијих категорија у условима пандемије ковида 19. Одлучено је да Влада Србије И њима додели бесповратну помоћ у укупном износу већем од 230 милиона динара, за више од 3.100 самосталних уметника. Самостални уметници чији статус је утврђен од стране репрезентативног удружења у култури добиће помоћ у висини од две минималне зараде, које ће бити исплаћене у јулу и августу.