Економија

Радови у камп насељу

На Тиси, код последња три кампа према шуми, код спуста за чамце, тренутно се изводе радови, поставља се платформа за везивање чамаца који ће се изнајмљвати преко лета: кајаци, кануи, drаgоn bоаtоvi, џет-ски, моторни чамаци итд. тачније за ону опрему која се не износи на обалу. Све заједно то ће бити у склопу HSB Бечеј – Авантура током сва четири годишња доба за водене програме током лета.

О томе шта се тачно гради, који су рокови и да ли ће бити обезбеђен пролаз за пешаке и чамце на том делу насеља док трају радови питали смо Даниелу Дорословачки, начелницу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор:

„Радове који се изводе на обали реке Тисе изводи фирма EXTREME SPORT TEAM DOO из Бечеја и изводи их у складу са Решењем о месту постављања бр. ИВ 02 325-9/2021 од дана 19.03.2021, Водним условима бр IV 02, 325-39/2021 од дана 08.04.2021. год, Решењем о водној сагласности број, IV 02 325-40/2021 од дана 15.04.2021. год и Решењем о водној дозволи, број IV 02 325-41/2021 од дана 22.04.2021.год које је израдило одељење, за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор. Инвеститор је добио на коришћење простор од карике бр 11 до карике 16. Поставља се плутајући објекат понтонског типа са приступним мостићем. Обала ће бити проходна за све грађане све у складу са Законом.“