Општина Бечеј: Обавештење о избору писма и правописа у јавним исправама

Обавештавамо грађане општине Бечеј да припадници националних мањина имају право на слободан избор и коришћење личног имена и имена своје деце, као и на уписивање ових личних имена у све јавне исправе, службене евиденције и збирке података о личности према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис имена и по српском правопису и писму. Припадници националних мањина имају право на издавање јавних исправа и вођење службених евиденција и збирки података о личности и података на језицима националних мањина и прихватање тих исправа на тим језицима као пуноважних.