Сервис

Општина Бечеј: Обавештење о радовима на реконструкцији улице Милоша Црњанског

Општина Бечеј планира да започне радове на реконструкцији улице Милоша Црњанског у Бечеју 15.04.2019. године. Предмет реконструкције биће саобраћајница, тротоари, колски прилази, паркинг места, водоводна мрежа, каблирање нисконапонске електро енергетске мреже и постављање јавне расправе на потесу од улице Жилински Ендре до улице Герберових, док ће на потесу од улице Герберових до улице Змај Јовине изводити радови на пресвлачењу саобраћајнице.

Радови ће се изводити према следећој динамици и редоследу радова:

Прво се изводе радови на пресвлачењу саобраћајнице у улици Змај Јовиној до улице Герберових у периоду од 14.04 до 30.04.2019. године и у том периоду биће затворена улица за саобраћај моторних возила уз повремено пропуштање становника тог дела улице. О почетку извођења радова на реконструкцији другог дела улице грађани ће бити обавештени благовремено, најкасније 7 дана пре почетка радова. Моле се сви привредни субјекти да своје пословање планирају у складу са напоменутом ситуацијом и користе алтернативне прилазе свом објекту у периоду извођења радова.

Начелница одељења за привреду, улагања, ЛЕР и заштиту животне средине, Сандра Попов