Економија

Општина Бечеј: Обавештење угоститељима који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту

Бечеј, уторак 22. септембар

Обавештење угоститељима који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту

Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

  • Даради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.    позивају се угоститељи  да у најкраћем могућем року испуне своју законску обавезу и да се евидентирају код јлс.

Од 1. Октобра 2020. Године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (етуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко цис-а.

Непоступање по напред наведеном угоститељи, сагласно  закону о угоститељству и закону о странцима, чине прекршај, о чему ће бити обавештена туристичка инспекција и муп – служба за странце.

Угоститељи могу са сајта министарства да преузму пријаву – ексел табелу (прилог 1), да је попуне и на прописан начин доставе јлс – Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине – најкасније до 29.09.2020.године – до 14 часова.

https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/

 Иста документа се могу преузети и:

  • Лично у канцеларији број 11 општинске управе Бечеј.

 Одељење за привреду, улагања, локални Економски развој и заштиту животне средине