Друштво

Општина Бечеј: Почетак израде Плана развоја општине Бечеј 2024-2030. година

Општина Бечеј започела је процес израде Плана развоја општине Бечеј 2024-2030., у складу са Законом о планском систему Републике Србије. План развоја јединице локалне самоуправе представља документ развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја.

Рок за усвајање Плана развоја општине Бечеј 2024-2030., је 31.12.2023. године.

„Како би процес био транспарентан и како би се обезбедило учешће јавности, све информације о процесу израде Плана развоја биће објављиване на званичној страници општине Бечеј у оквиру посебног банера под називом План развоја општине Бечеј 2024-2030. 

Позивамо грађане и грађанке да прате процес израде  Плана развоја општине Бечеј 2024-2030. и да се у исти активно укључе.” – каже се у саопштењу које је овом приликом објављено на сајту Општине Бечеј. 

Циљ израде Плана развоја је дефинисање визије одрживог развоја општине Бечеј и дефинисање приоритетних циљева и одговарајућих мера на унапређењу квалитета живота грађана, подстицању економског развоја и смањивању сиромаштва, пружању квалитетне здравствене заштите и образовања, поштовању људских и мањинских права, обезбеђењу једнаких услова за све грађане, као и друга питања од значаја за општину Бечеј.

План развоја у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, садржи следеће обавезне елементе: увод, преглед и анализу постојећег стања, визију развоја у наредном периоду, приоритетне циљеве, мере и активности спровођења као и мониторинг и облике начина спровођења плана развоја. 

Рок за израду Плана развоја општине Бечеј за период 2024-2030.године је до 31.10.2023.године, како би се документ могао усвојити најкасније до краја 2023.године.

Након израде Нацрта Плана развоја биће организована и јавна расправа, како би се обезбедило учешће јавности у процесу одлучивања и правовременог обавештавања.

Одлуку о изради плана потписао је председник СО Бечеј Игор Киш.