Друштво

Општина Бечеј: Расписан конкурс из области омладинске политике за цивилне оганизације

Општина Бечеј је у понедељак 26. априла расписала Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – омладинске политике. Циљеви јавног конкурса су унапређење: информисања младих, културе и слободног времена младих, здравље младих, безбедности младих, образовања младих, рада са осетљивим групама младих, запошљавања младих, међусекторске сарадње.

Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области омладинске политике из буџета Општине Бечеј у 2021. години је 600.000,00 динара

Рок за подношење пријаве и предлога програма је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. До 10. маја 2021. 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници Општине Бечеј и на Порталу е-Управа, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Бечеј додељују средства биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Додатне информације се могу добити на телефоне: 064-10-46-666, Дане Мандић, члан Општинског већа задужен за област спорта, омладине, туризма и односа с јавношћу и  063-393-492, Дијана Петер, координатор Канцеларије за младе општине Бечеј.