ВестиДруштво

Општина Бечеј: Расписани конкурси за цивилне организације

Општина Бечеј, расписала је претходне недеље овогодишње конкурсе за цивилне организације. Расписано је четири конкурсних линија са укупним средствима у износу од: 18.950.000 динара.

Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области осталих корисника из буџета општине Бечеј за 2024. годину је расписан на укупна средства у износу од 2 милиона динара. Ова конкурсна линија намењена је пројектима у чијем фокусу су области међусекторске сарадње, заштита људских и мањинских права грађана, еколошки пројекти пројекти из домена заштите животне средине, пројекти који подстичу развој привредне делатности, пројекти намењени пензионерским организацијама, пројекти из домена равноправности полова, програме неформалног образовања и афир-мације друштвеног активизма.

Следећи конкурс је Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области oмладинске политике из буџета општине Бечеј за 2024. годину. Као што и сам назива каже ова пројекта линија намењена је пројектима информисања младих, пројектима за афирмацију културних потреба младих, здравља, безбедности, образовања младих као и посебни програми који се односе на осетљиве групе младих и запошљавање младих. Укупан износ за ову конкурсну линију је 1.2 милиона динара.

Општина Бечеј је објавила и Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области социјалне заштите из буџета општине Бечеј за 2024. годину. Укупна средства за пројекте из области социјалне заштите је 1.750.000 динара. Ова пројекта линија подразумева пројекте који се односе на борачко-инвалидску заштиту, на пројекте који се тичу особа са инвалидитетом, на пројекте намењене друштвеној бризи о деци, за помоћ старијим особама и здравственој заштити становништва.

Расписан је и Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе из буџета општине Бечеј за 2024. годину. Као и претходних година на овој линији има више средстава, ове године је то 14 милиона динара.

Све конкурсне линије објављене су 22. марта ове године и рок за предају конкурсне документације је 15 дана од објављивања 5. април 2024. године. Према распису конкурса листа вредновања и рангирања пријављених програма биће објављена на сајту општине Бечеј и на порталу е-Управа у року од 60 дана а коначна одлука о избору програма које ће општина суфинансирати биће објављена у року 30 дана након истека рока за подношење приговора. Сви пројекти морају бити реализовани до краја ове године, односно до 31.децембра 2024. године.