Општина Бечеј: Резултати конкурса за цивилне организације

Општина Бечеј је 6. марта ове године на сајту објавила да расписује јавне конкурсе за установе и удружења грађана из области културе, социјалне заштите, омладинске политике и друге програме које спроводе удружења грађана из различитих области.

Почетком марта расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 2023. годину које реализују удружења у области културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе. Укупан износ средстава планиран за финансирање овог програма из буџета општине Бечеј у 2023. години је 12.000.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Крајем претходне недеље објављени су и резултати и листа вредновања пројеката који су пристигли на овај конкурс. У оквиру категорије пројеката из области културе укупно је подржано 41 пројекат док је само 4 остало ван листе и то углавном због тога што према мишљењу Комисије у саставу: Серда Балаж, Маријана Димитров, Ференц Едвин, Николина Лакић и Саша Марић ти програми „нису из области културе“. Пројекти који су подржани са највећом сумом средстава односе не на функционисање и рад локалних КУД-ова и то за КУД „Петефи Шандор“ одобрено је 4 милиона динара а за КУД „Ђидо“ 3 милиона динара. Друштво интелектуалаца браћа Тан је за пројекат „Параолимпијски дани“ подржано са 605.000 динара док су Мајске игре са 420.000 динара и КМВ такмичење омладине са 350.000 динара. Остатак пројеката општина је подржала износима у распону од 20 до 210.000 динара. Већи  део пројеката које ће општина Бечеј суфинансирати односи се на функционисање локалних мањих КУД-ова из Бечеја и насељених места као и на поједине манифестације у Бечеју и у селима. Међу подржаним пројектима су и научне манифестације, хорови и оркестри, музички кампови и фестивали, едукативни програми из културе и друштвених наука …

Такође је истог дана расписан и Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – социјалне заштите Укупан износ средстава који је био планиран за финансирање програма удружења у области социјалне заштите из буџета општине Бечеј у 2023.години износио је 1.750.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Истог дана као и за културу објављени су и резултати и овог конкурса. У оквиру овог програма комисија у истом саставу је подржала 15 пројеката док су три одбијена због неусаглашености са темом конкурса.

Највећи износ средстава на овом конкурсу добило је Друштво пријатеља деце за пројекат „Мултипликација – живети толерантно“ и то 240.000 динара, док је пројекат Бечејског едукативног центра под називом „Истраживање потреба породица које су у стању социјалних потреба на територији општине Бечеј у пост ковид периоду“ суфинансиран од стране општине Бечеј са 230.000 динара а пројекат удружења грађана „ПроменаДа“ са пројектом „Остваривање ЛПА за децу – смањење сиромаштва и квалитетно образовање за деце са сметњама у развоју и заштита деце у сукобу са законом“ подржан је са 225.000 динара. Остали пројекти подржани су од стране општине максимално до суме од 165. динара колико је Друштво интелектуалаца браћа Тан добило за свој пројекат „Школица за угрожену децу у Спомен кући Тан“.

Као и претходних година „остале“ области рада удружења које не припадају ниједној од претходне две углавном могли су да конкуришу на Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – остали корисници. Укупан износ средстава који је био планиран за финансирање програма удружења у области остали корисници из буџета општине Бечеј у 2023. години је 2.000.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Одлуком комисије у истом саставу као и за два претходна конкурса подржано је из ове области 30 пројеката док је један одбијен због непотпуне документације. Већина пројеката из ове области суфинансирана ће бити од стране општине Бечеј углавном до 100.000 динара. Само је пројекат Ловачког удружења подржан са 130.000 динара и пројекат Савеза удружење НОР-а под називом „Бечеј памти“ суфинансиран од стране општина са 140.000 динара. На овом конкурсу било је и највише пројеката са различитим темама: од родне равноправности, преко ревије олдтајмер аутомобила, активности организација особа са инвалидитетом, активности пензионерских удружења, научно креативних програма, извиђача, промоција рециклаже, сеоских удружења који се баве младима или социјално угроженим мештанима до програма менталног здравља итд.

Истог датума, почетком марта расписан је био и Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – омладинске политике.  Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области омладинске политике из буџета општине Бечеј у 2023.години је 1.200.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Прошле недеље су такође објављени и резултати овог конкурса. Према одлуци Комисије из ове области подржано је 10 пројеката. Одбије но је 3 пројекта који нису били, према налазу комисије, из области омладинске политике. Највеће суфинансирање од стране општине добио је пројекат Бечејског удружење младих под називом „Програм за стицање  унапређење компетенција друштвено одговорних младих – Покрени механизам“ са 250.000 динара и Друштво интелектуалаца браћа Тан за пројекат „У здравом телу, здрав дух“  са 220.000 динара. У оквиру овог конкурса подржани су различити програми од оних који се баве савременом диско-електронском музиком преко еколошких кампова до сеоских удружења младих, углавном средствима око 100.000 динара и мање.

Комплетан списак свих подржаних програма које ће суфинансирати Општина Бечеј из буџета у току ове 2023. године можете да пронађете на сајту општине Бечеј. На сајту општине се такође налази и табела за ревидирање буџета за све организације.