Економија

Јавне набавке: Реконструкција путева

У протеклом периоду Општина Бечеј, односно председник општине Бечеј је уговорио неколико јавних набавки које су
објављене на порталу јавних набавки.

Прва јавна набавка је на суму од 73.446.984 (то је износ са ПДВ-ом) за „радове на санацији и рехабилитацији инфраструктуре на територији општине Бечеј“. У питању су санације путева које је председник општине Бечеј др Вук Радојевић најавио за наредни период. Одабрани извођач радова је група извођача и то АД „Сремпут“ Рума и „Војводинапут – Бачкапут“ доо из Новог Сада.

Такође председник општина Бечеј је уговорио јавну набавку „радова на уређењу и рехабилитацији некатегорисаних атарских путева“ са такође групом извођача радова Katago Construcion доо Рума и „Сокак Агрегат“ такође из Руме. Ови радови према
документацији о додели уговора коштаће 14.704.668 динара (износ је са ПДВ-ом).

Поред ове две велике набавке Општинска управа је уговорила и јавну набавку „услуга мобилне телефоније“ за потребе управе и то на укупан износ од 5.040.000 динара са Телеком Србија АД Београд.

Спортски центар односно УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ је у овом циклусу објавила на порталу јавних набавку документацију о уговору са фирмом СР СЂ „Хигијена“ из Новог Сада за „услуге чишћења зграде“ на укупан износ од 4. 989.000 динара.