Друштво

Општина Бечеј: У изради акциони план за равноправност

У општини Бечеј тренутно су у току припреме за израду новог акционог плана за равноправност. Подршку за израду плана нашој општини пружиће и експерткиња Биљана Малетин из Београда. 

С обзиром да је је претходни акциони план истекао још прошле године локална самоуправа има законску обавезу да за наредни двогодишњи, односно трогодишњи период креира јавну политику, са мерама и активностима које ће допринети унапређењу положаја најпре жена са акцентом на жене на селу и маргинализоване жене.

„Оно што је сада компликованије и изазовније је контекст у коме живимо јер смо сиромашнији сви заједно, потребна су већа издвајања државе за социјална питања, здравство. Однос потреба и онога што држава даје је у ствари изазов. Свега једна трећина одраслог становништва је формално запослена, жене су на селима помажуће чланице у домаћинству. Оне дефакто немају никакав статус. Повећан је и број малолетничке деликвенције у односу на ранији период.“– рекла је Биљана Малетин.

Радна група која припрема документ састајала се неколико пута од децембра до данас. Последњи састанак средином априла послужио је да се сумирају резултати анкете коју су попуњавали и мушкарци и жене, као и да се представи шта су жене са села рекле на фокус групама.

„Од великог је значаја овом послу приступити темељно, деловати међусекторски, користећи све могућности и механизме којима локална самоуправа располаже, како људске ресурсе, тако и техничке и просторне“ –  рекла је координаторка пројекта Јелена Бранков – Черевицки.

Предлог нацрта овог новог документа се очекује до краја маја.

За разлику од претходног периода Закон о планском систему предвиђа да се све утврђене мере овим новим планом као и активности предвиде са планираним буџетским средствима, тј. да се из буџета општине обезбеде средства за њихову реализацију. 

Једна од посебних вредности која ће се неговати је управо партиципативно доношење одлука и потпуно укључивање грађана у све фазе овог процеса, као и других, што је и сада случај и по чему је општина Бечеј препозната.  Осим стриктне законске обавезе, општина Бечеј има искрену жељу да настави рад на унапређењу политике у овој области јер тиме показује својим грађанима и грађанкама да води рачуна о равноправности и шаље важну политичку поруку свима у окружењу да је то вредност за коју се залаже.