Политика

Општина Бечеј: Завршена јавна расправа о комуналним таксама

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор у оквиру поступка припреме нацрта  Одлукe о локалним комуналним таксама и накнадама за коришћење јавних површина позвала је грађане Бечеја као и стручну јавност да се упознају са текстом одлуке и да дају своје пред-логе, иницијативе, сугестије и коментаре.

До 19. децембра била је организована јавна расправа о овој Одлуци. Тренутно се у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор се анализирају пристигле примедбе, предлози и сугестије учесника у јавној расправи (ако их је било) на основу чега ће бити сачињен извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.

Овом Одлуком регулишу се све тарифе према намени објеката који се налазе у 5 градских зона. Па су тако поједине таксе мењане да се ускладе са законском регулативом али већина измене а односи се на оне таксе које доноси локална самоуправа.

У оквиру Одлуке одвојени су тарифни разреди па су тако посебне тарифе у односу на место постављања, односно зоне, донете таксе за истицање фирми назива, посебне тарифе за намене као што су фирме које се баве одређеним делатностима као што су банке, осигуравајућа друштва, бензинске пумпе, барови, дискотеке, казина, коцкарнице и сл. Разрезане су такође и тарифе које су велика и за мања предузећа у зависности од њихових прихода.

Поред овог одређене су и посебно таксе за држање моторних и друмских возила за држање (по кубикажи) апарата за забаву и игру (по комаду), за постављање привремених тезги и других монтажних и демонтажних објеката (од сада се то наплаћује по дану а не паушално), за монтажне сталне објекте типа киоска и сл.

Све тарифе можете пронаћи на сајту општине Бечеј, након што се ова Одлука усвоји у Скупштини 30. децембра.