Друштво

Општина Бечеј: Успостављање јединственог управног места

Захваљујући подршци Министарства државне управе и локалне самоуправе у оквиру пројекта под називом ,,Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама” завршени су радови на реконструкцији и адаптацији канцеларије број 7 у згради ОУ Бечеј, односно просторије за успостављање јединственог управног места.

Реализацијом овог пројекта, адаптацијом просторије, набавком канцеларијског материјала, софтвера за безбедност и за успостављање јединственог управног места обезбеђено је ефикасније пружање услуга грађанима.

Захваљујући јединственом управном месту, грађани ће моћи да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним орга-ном, односно службеником, добију и одговарајуће решење, потврду и слично.

Вредност пројекта је 9.240.000 динара, од којих је подршка Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 8.400.000 динара, уз учешће Општине Бечеј са 10% од укупне вредности пројекта, односно 840.000 динара.

Циљ овог програма је да једним доласком грађанин на једном месту  подноси захтев, а на истом том месту добија решење у циљу остваривања својих права. Јединствено управно место грађанима смањује губитак времена и елиминише непотребне трошкове. Реформом јавне управе која се спроводи уз подршку Европске уније омогућено да државни органи међусобно електронским путем размењују различите податке и документе о грађанима. Због тога грађани више не морају да обијају прагове различитих служби и институција, а и самим службеницима је посао у многоме олакшан.

Но, ово свакако није први пут да је овакав концепт пружања услуга грађанима започет у Општини Бечеј. Наиме, пре 15-так година покушало се најпре са One stop shop форматом (што је сличан концепт али америчког порекла) а након тога и формирањем Пријемне канцеларије у сарадњи са USAID-ом када је и уређена и делом опремљена пријемна канцеларија у приземљу популарно названа „седмица“. Ипак поједине службе никада нису „сишле доле“, матична служба је задржала своје канцеларије у приземљу, катастар такође … Тада у то време да би све то профункционисало како треба проблем је био софтвер који би омогућио да све услуге које пружа Општина Бечеј буду умрежене и да подаци буду доступни на сваком рачунару. И док је онда било „мало чудо“ идеја да све буде умрежено и повезано, за већину корисника услуга општине данас, то звучи као потпуно нормална ствар тачније већина корисника би се зачудила како је могуће да базе података, служба у општини и јавним установама нису повезане, умрежене и доступне на један клик. Време чини своје.

Било како било, у општини Бечеј ово је веома важно јер док је већина служби која ради са грађанима донекле доступна у приземљу добар део је и даље на спрату, што поједине услужне канцеларије које раде са странкама чини још мање доступнима за, рецимо, особе са инвалидитетом или за старије суграђане. Да би решили поједине послове грађани су до сада били приморани да се сналазе и лутају по ходницима општинске управе. Надамо се да је та фаза реконструкцијом и осавремењивањем ове пријемне канцеларије ко-начно завршена.