Друштво

Општине Бечеј: Обавештење о суфинансирању месечних карaтa за студенте

Бечеј, 24. септембар 2020.

Општина Бечеј послала је медијима саопштење следеће садржине:

„Обавештавају се студенти који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни студенти факултета и високих струковних студија, који се финансирају из буџета Републике Србије, да ће општина Бечеј по додељеним средствима од покрајинског секретаријата вршити суфинансирање  трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата.

 Право на суфинансирање имају само студенти који се финансирају из буџета Републике Србије који нису  корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, Покрајинске Владе АП Војводине односно локалних самоуправа и др. разних фондација, организација и предузећа, односно самофинансирајући, а свакодневно путују од места становања до свог факултета или високих струковних студија.

Захтев за регресирање трошкова СВАКОДНЕВНОГ превоза у међумесном саобраћају подноси се у општинској управи општине Бечеј (зграда општине, Трг ослобођења 2, ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, канцеларија 7 шалтер 1 /у приземљу у времену од 8.00 – 14.00 часова ) , на прописаном обрасцу који се добија у поменутој канцеларији.

 Пријем захтева вршиће се од 28.09.2020. до 30.10.2020. до 14.00 часова закључно без обзира на начин предаје.

Уз ЗАХТЕВ  се прилажу:

  1. изјава студента на прописаном обрасцу
  2. фотокопија купљене месечне карте као доказ да студент свакодневно путује
  3. фотокопија личне карте студента или штампани примерак са читача личних карата
  4. фотокопија индекса (странице којима се доказује идентитет и сви до сада уписани семестри) уз приказ оригинала индекса ради увида који ће приликом пријема захтева бити враћен подносиоцу захтева и
  5. уверење студентског сервиса да је студент редовно уписан и финансиран из буџета РС за академску 2020/21 годину.

Oдељење за општу управу и друштвене делатности, Општинске управе Бечеј, са назнаком: Суфинансирање  трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата“