Општински штаб за ванредне ситуације: Правила употребе затвореног базена

Општински штаб за ванредне ситуације је прописао правила употребе затвореног базена:

Почев од 23.09.2020.године дозвољава се коришћење затворених базена који се налазе у објекту Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ уз поштовање следећих мера и препорука:

  • Општа правила понашања запослених и корисника:

– Запослени и корисници затворених базена морају бити без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса).

– Одржавање међусобне физичке удаљености у свим просторијама објекта, као и у води базена, од најмање 1,5 метара у свим правцима. Број особа којима је дозвољен боравак у базену, у простору око базена израчунати тако да се омогући одржавање препоручене удаљености.

– Обавезно је ношење маске тако да маска прекрива нос, уста и браду, осим у простору око базена, у базенима.

–  Појачати хигијену руку и личну хигијену: учестало прање руку водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди уз завршну дезинфекцију, обавезно коришћење тоалета пре коришћења базена, обавезно туширање пре уласка и након изласка из базена, обавезно коришћење постављених дезобаријера. Поставити обавештење о обавези прања и дезинфекције руку, као и упутства за правилно прање руку.

– Не препоручује се окупљање и задржавање у већим групама.

-Осигурати надзор над здравственим стањем запослених. Запослени треба свакодневно бар два пута дневно да мере температуру и проверавaју да ли имају неки од симптома COVID19, а посебно пре доласка на посао. У случају појаве симптома који указују на COVID-19 запослени треба да не долази на посао и да се јави лекару у надлежном дому здравља.

  • Опште санитарно-хигијенске мере у објекту:

– Пре почетка рада спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.

– Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средстава и прибора за чишћење и дезинфекцију.

– На свим улазима у објекат свакодневно постављати дезобаријере – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозере са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. Дезобаријере на улазу у базен и излазу из тоалета редовно одржавати и допуњавати свежим 0,2% раствором хлорног препарата.

– Обезбедити појачану хигијену простора и опреме, уз обавезно чишћење и дезинфекцију простора и опреме након сваког коришћења, односно након сваке групе корисника. Препоручује се да се посетиоци групишу у временским интервалима (број особа израчунати тако да се омогући одржавање препоручене удаљености). Између интервала посета спровести дезинфекцију простора и опреме и проветравање. Посебну пажњу посветити чишћењу и дезинфекцији свлачионица. – Редовно проветравати просторије искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа. У затвореном простору базена проверити функционисање опреме за вентилацију и одвлаживање ваздуха и максимално повећати улаз спољашњег ваздуха.

– Тоалете посебно редовно чистити и дезинфиковати и опремити тоалет папиром, сапуном, папирним убрусима и дозерима за дезинфекцију руку.

– Отпад одлагати у кесе у канте за смеће са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите.

  1. За спровођење мере из тачке 1. овог закључка задужује се директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“.
  2. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мере прописане овим закључком.
  3. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.