Друштво

ОШ „Петефи Шандор“: „ШакТеши“ као метода учења и вежбања

У основној школи „Петефи Шандор“ одржана је једнодневна обука за наставнике и васпитаче за употребу тј. примену методе „ШакТеши“. На ову обуку дошло је близу 60 педагога из 24 основне школе у 14 локалних самоуправа. У питању је метода Јудите Полгар. „ШакТеши“ је програм у којем је велика шаховска табла место на којем се одвијају вежбе и учи ефикасна оријентација, сналажење у простору али се савладава и знање уз игру.

„Деца изводе вежбе покрета на џиновској шаховској струњачи, које им помажу да се ефикасно сналазе, оријентишу у простору и науче да се понашају разиграно. Многи његови елементи су засновани на темама ходања/трчања, трчања/скакања, бацања, вежби равнотеже и игара. Ефикасан и креативан развој покрета помоћу шаховских алата, који је прилагођен нивоу способности деце, тако да учење и увежбавање елемената покрета доживљавају као изазов и искуство. Програм, који користи принцип диференцијације, омогућава сваком детету да се развија у односу на себе и извуче максимум из себе. Осетљив развој вештина координације и задовољење природне потребе деце за кретањем остварује се заједно са развојем моторичких способности. Са јасним и прецизним дефинисањем правила брзо се формира образац понашања који следи правило, развија се самосвест, формирају се емоционално вољне способности, што подстиче развој здраве слике о себи. Наши учитељи су прошли едукативни семинар за примену ове методе, па га и примењују, на радост све деце.“ – написано је на фејсбук налогу школе након одржане едукације.

„Циљ је свакако у томе да педагози добију помоћ кроз коју ћу моћи у оквиру предмета физичког васпитања што лакше да уведу елементе шаха, односно правила шаховске игре. Присутни педагози ће за своје установе добити основни пакет „Шак Теши“ уз које ће деца заволети, кроз игру заволети шах. Такође, садржи и књиге методика које ће педагозима помоћи у разради посебних активности“ каже Анико Јерас, председница Извршног одбора Мађарског националног савета.

„У протеклим годинама, а рачунајући и садашњу, у четири главна прекогранична региона, дакле у Словачкој, Украјини, Ердељу и Војводини, готово 300 установа учествовало је у неком од наших програма. Обучили смо преко 800 педагога, било из обданишта, или из школа, као и за садашњи „ШакТеши“ програм“ каже Андреа Фаркаш, менаџер пројекта.

Програм је реализован уз подршку Државног секретаријата за националну политику Мађарске.