Друштво

„Петефи“ у програму једносменске наставе

Основна школа „Петефи Шандор“ је једна од 240 која је од ове школске године ушла у пилот програм једносменске наставе са продуженим боравком. То је пројекат који је иницирало Министартство просвете. Критеријуми за избор школа које ће учествовати у овом пилот-пројекту били су да се једносменски рад може изводити у матичној или у издвојеној школској згради, мотивисаност колектива и спремност директора за овакав рад као и могућност обезбеђивање оброка за ученике.

У школи „Петефи Шандор“ осамдесет деце је одабрано да свакодневно после наставе остану у продуженом боравку у којем ће моћи да заврше најпре своје домаће задатке и да похађају додатне часове из оних предмета за које су ионако родитељи често плаћали часове као додатно образовање. Према речима координаторке овог програма Даниеле Ћук свака школа је у овом програму била у могућности да сама у договору са родитељима одреди које су то активности и предмети који ће бити обрађивани током продуженог боравка. Поред тога што ће овај пројекат олакашти родитељима који су запослени да деца буду до краја њиховог радног времена збринута и да добију педагошку подршку за домаће задатке и додатне часове, они ће у школи имати један редован кувани оброк током боравка. Даниела Ћук нам је рекла да је Министарство обећало и додатну подршку, и финансијску, током реализације овог пројекат у догледно врема али је такође сугерисано да се за потребе школе и финансирања оброка побрине локална самоуправа. За сада овај програм није ушао у буџет јер је одобрен у мају месецу али није био ни у програму ребаланса буџета. Оброке за децу у овом моменту обезбеђују у сарадњи са Геронтолошким центром који у својој кухињи спрема ручак за децу у боравку.

Према речима Даниеле Ћук настава енглеског језика, матерњег језика, српског као нематерњег језика и математике почиње ових дана док су часови/активности из информатике почели још од првог септембра јер се деца спремају на одлазак на такмичење из лего роботике. Она је напоменула да наставници и професори који спроводе програм то раде волонтерски. Критеријум за одабир деце је био, колико је то било могуће, да се ради са талентованом децом која иначе показују велико инетерсовање за наведене предмете.
Овај пројекат је пилот пројекат али је предвиђено планом да у неко догледно време све школе полако пређу на овај систем рада у основним школама. За сада су у Војводини 43 школе почеле са радом и спровођењем активности на пројекту једносменске наставе и продуженог боравка у школи.