Друштво

Пилот пројекат државне матуре у Гимназији

Пројекат државне матуре иницирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за спровођење пројекта донирала 3,7 милиона евра. Кроз пројекат се пружа подршка за припрему, тестирање и увођење завршног и матурских испита на крају средњег образовања у целокупан образовни систем.
Постојећа пракса матурских испита није стандардизована: уместо на државном нивоу, матура се спроводи на нивоу школа, па постоје велике разлике у погледу садржаја испита, процедура и критеријума оцењивања. Високошколске установе се жале на низак ниво знања ученика који уписују студије. Факултети организују пријемне испите како би проверили спремност кандидата за упис, па се ученици истовремено припремају за оба теста. Осим тога, ни пријемни испити нису стандардизовани и разликују се од факултета до факултета, а у неким случајевима не прате план и програм средњих школа. То ученике који желе да студирају доводи у неравноправан положај.

Увођење новог система завршног испита на крају трогодишњег образовања и државне матуре на крају четворогодишњег обра-зовања требало би да одговори на постојеће недостатке и успостави кохерентан систем који ће повезати образовне циљеве, стандарде образовања, различите облике оцењивања, процену рада и стручно усавршавање наставника и екстерну евалуацију школа.

Увођење државне матуре ће бити тема која ће свакако бити актуелна следеће две године, до званичног увођења 2022. године.
Ових дана се у бечејској Гимназији спроводи пилот пројекат тестова за ученике који ће те 2022. године и полагати матуру по новом систему. Министарство просвете је иабрало 50 гимназија у којима ће се радити пробни тестови од тога 13 у Војводини међу којима је и наша. Ученици трећих разреда (једно одељење које слуша наставу на мађарском и једно на српском језику) су већ ове недеље полагали тестове из математике и матерњег језика.

Нови систем полагања матуре подразумева да се полажу тестови из ова два предмета на крају четвртог разреда и да се поред тога ученик одлучује за бар још један предмет који ће полагати (у зависности који факултет жели да упише). Уколико ученик жели може да полаже и више предмета додатно да се осигура ако жели да конкурише на више факултета. Тестови ће као и код основних школа и малих матура бити запечећени, полагања трају 90 минута. Ово је сада пилот полагање за Гимназију и према речима директора ове установе Миодрага Басарића он је веома задовољан што је наша Гимназија препозната као репрезентативна да учествује у овом пројекту. За стручне школе биће организован стручни испит као и завршни испит за трогодишње школе. Оно што је новина је да се исти стандарди/критеријуми примењују када је у питању знање из матерњег језика и математике и на Гимназију и на стручне школе.