ПИО фонд: Унапређена верзија портала е-Шалтер

Постављена је нова верзија веб портала е-Шалтер. У нову верзију је уграђено неколико битних новина за кориснике:
Приликом подношења електронског захтева корисник се најпре аутентификује тако што мора да упише верификациони код који му се аутоматски шаље на мејл адресу коју је унео у wеб обрасцу.

Уколико корисник није доставио сву потребну документацију уз захтев, референт РФПИО који обрађује његов захтев може му послати поруку преко портала е-Шалтер. Порука референта се шаље преко wеб портала на мејл адресу корисника коју је унео у wеб обрасцу.

Омогућено је да корисник накнадно допуни документацију коју доставља као прилоге уз већ поднети захтев, али тек након послате поруке од стране референта РФПИО.

Поред тога што корисник може у сваком тренутку проверити тренутни статус свог захтева, у прегледу статуса захтева је уведена могућност приказа историје статуса по хронолошком редоследу. На тај начин, корисник може пратити целокупан ток процеса обраде захтева, од пријема до експедиције. У статусу поднетог захтева се приказују датум и време од када је поднео захтев, када је поднео све прилоге и када је одговарајући референт РФПИО извршио промену статуса или захтевао допуну документације.
Подсећамо да је од 4. маја 2020. године Фонд грађанима омогућио да електронским путем, преко овог wеб портала, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, за издавање потврда и уверења, као и доказе који се уз захтев прилажу.

Е-Шалтер РФ ПИО је међу најнапреднијим електронским сервисима у целој државној управи и прилагођен је грађанима у највећој могућој мери. Фонд ће и убудуће активно и континуирано радити на томе да се остваривање права из ПИО што више поједностави, убрза и олакша, а електронски сервиси учине доступним и једноставним за коришћење што већем броју грађана.