Друштво

Пријаве за упис у спортско одељење у бечејској Гимназији

Непосредно након закључења прошлог броја и интервјуа са директором Миодрагом Басарићем добили смо информацију да је Министарство просвете ипак одобрило отварање новог одељења у Гимназији Бечеј.

Дакле, од наредне школске године у бечејског гимназији биће отворено одељење за ученике са посебним способностима за спорт.
Отварање спортског одељење у Бечеју резултат је сарадње школе и локалне самоуправе услед сагледавања реалне потребе наше друштвене средине. Ученици који се определе за упис у спортску гимназију, моћи ће након завршетка средње школе да упишу спортски факултет, али и све остале факултете, које наш универзитет нуди, јер ће стећи сво неопходно гимназијско знање.
Ово одељење радиће по посебном програму који ће бити комбинација класичне гимназије и специјалних предмета за спортисте али и усклађног времена и наставног плана и распореда са тренинзима и такмичењима.

Промотер спортског одељења биће Чаба Силађи, који је и сам похађао гимназију у Бечеју. Школа је већ започела кампању промоције за упис у спортско одељење. Иначе, у гимназији ће и од наредне школске године, наставити са радом природно математички смер, друштвено језички као и општи који увек имају изузетно велико интересовање ученика.

Пријаве ученика за ово одељење су одржане онлајн на порталу Моја средња школа и то од 12. до 15. априла а 15. и 16. априла примале су се „папирне“ пријаве у школи.

Ипак, свим осмацима остављено je касније и довољно времена да прикупе документацију која је потребна за сам упис (од клубова, спортског савеза, награде и сл.) до средине маја месеца. Упис за ово одељење предвиђено је да се одржи средином маја.
Специфичност овог програма наставе и учења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1115 часова из области спорта, што је много више него код осталих гимназијских смерова.

Из премета Спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма, ученици ће имати 539 часова. Други предмет специфичан само за ученике ових одељења је Спорт и тренинг који је заступљен са 576 часова у току четири године. Овакав број часова, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима – факултетима спорта и физичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

Када говоримо о настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему Физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса. Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године.

У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода осталих општеобразовних предмета, ученицима ће бити доступан широк дијапазон тема и садржаја за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика и употребу ИКТ-а.

На сајту Гимназије налазе се и све додатне потребне информације као и сви обрасци за пријаву.