Економија

ПИО: Повећане пензије

На сајту ПИО обајвљено је да ће од  почетка јануара бити исплаћене прве увећане пензије.

Почев од пензије за јануар 2024. године, свим корисницима пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања примања ће бити увећана за 14,8 одсто. Корисницима ће овако усклађени износи пензија и новчаних накнада бити исплаћени у фебруару 2024. године.

Применом тзв. швајцарске формуле плус повишица од 14,8 одсто је усклађена у проценту промене просечне зараде без пореза и доприноса. Након усклађивања, просечна пензија за јануар 2024. године износиће око 45.775 динара.

Уредбом о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију, коју је Влада Републике Србије донела на седници од 7. децембра, прописано је да се новчани износ као увећање уз пензију исплаћује корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије која од децембра 2023. до новембра 2024. године не прелази износ од 51.618,14 динара. У наведеном периоду новчани износ ће се исплаћивати, као и до сада, месечно уз пензију.

Напомињемо да није потребно да корисници пензија подносе захтев за исплату увећаних пензија, с обзиром на то да ће се увећање, као и увек, обрачунати и исплатити од стране Фонда у редовном поступку, без доношења појединачних решења.

Како је објавио ПИО фонд прво креће исплата јануарских пензија пензионерима из самосталних делатности и то 2. фебруара и за оне који примају пензије преко текућег рачуна и који их преузимају на шалтерима поште или им се испоручују кући.

Затим следе војни и пољопривредни пензионери. Они ће пензије добити 6. фебруара.

На крају, највећи број пензионера, они који су пензије стекли као запослени добиће пензије од 8. до 10. фебруара.

Прво ће 8. фебруара бити исплаћене пензије које се подижу на шалтерима поште и које се испоручују на кућне адресе, а затим ће 10. фебруара већи део пензија бити исплаћено на текуће рачуне.