Друштво

ПИО: Пријаве за бесплатно лечење у бањама

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) расписао је почетком јануара оглас за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2024. годину, а право да конкуришу за десетодневну бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије имају корисници чија пензија износи до 39.850 динара и имају пребивалиште у Србији.

У саопштењу Фонда ПИО наводи се да право на рехабилитацију у бањама имају особе које немају друга лична примања осим пензије и које нису користили рехабилитацију почев од 2020 године.

Бенефицију могу да остваре и пензионери који су пензију остварили по домаћим прописима, а примају је и из иностранства, под условом да збир тих пензија, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. децембра 2023. године, износи до 39.850 динара.

Уз пријаву је потребно поднети пензијски чек, доказ о висини пензије из иностранства, извод из банке, потврду иностраног носиоца социјалног осигурања и попуњену пријаву са изјавом на прописаном обрасцу, где пријављени жели да користи рехабилитацију.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда ПИО, на којој корисник има пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријава за коришћење права на бањску рехабилитацију могућа је закључно са 25. јануаром 2024. године.

Ранг листа се објављује се 24. радног дана од дана истека огласа, а на ту листу се може поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију.