Друштво

ПИО: Нове основице осигурања за пензионере

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије објавио је да од уплате за јануар 2024. године важе нове основице осигурања, које су за 14,6 одсто више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају.

„По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 40.143 динара, а највиша пет просечних плата, односно 573.470 динара“, наведено је у саопштењу.

Како је прецизирано, допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 24 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 9.634,32 до 137.632,80 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2024. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда ПИО и на огласним таблама у филијалама.

Из Фонда ПИО подсећају грађане, који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15, Закона о ПИО, да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец.

Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

„Доприносе по члану 15, Закона о ПИО, према подацима из децембра 2023. године, уплаћује око 20.000 грађана у целом систему Фонда ПИО“, пише у саопштењу.