”Подељена срећа два пута је већа” – мото овогодишње Дечије недеље

Овогодишња Дечија недеља која је одржана је у односу на претходне године доживела прилично велику трансформацију, активности су морале бити усклађене са препорукама Министарства просвете да се прилагоди програм епидемиолошкој ситуацији али и да се већина активности ограничи на мање групе деце у школама и другим васпитно образовним установама.

На конференцији за штампу, коју су у име организационог тима сазвале Татјана Митић и Дуња Шормаз, заменица председника општине Светлана Вулетић је и званично отворила овогодишњу Дечију недељу. На овој конференцији изнети су за јавност и релевантни подаци о улагањима локалне самуправе и виших нивоа власти у објекте и инфраструктуру која је намењена деци и стварању услова за живот и рад деце, подаци о стратешким документима (локалним и републичким) који се односе на права деце, подаци о социјалним програмима за породице и децу у локалној заједници и сл. Поред представника организационог тима и представника локалне самоуправе конференцији су присуствали Изабела Шормаз, председница Друштва пријатеља деце, Далила Дујаковић члан општинског већа за образовање као и представници дечијих школских парламената.

„Влада републике Србије прогласила је ову годину годином солидарности. Како на државном тако и на локалном нивоу. Предлоге програма смо проследили маилом свим установама и релевантним институцијама. Заједничка активност на нивоу свих школа биће хуманитарна акција „Деца деци“, скупљаће се одећа, обућа играчке, школски прибор и друге ствари и том ће приликом све образовне установе моћи у петак последњег дана да однесу све те пакете од 10 до 16 часова у Центар за младе, Главна 67“ – рекла је на конференцији Татјана Митић.

И на републичком нивоу ове године било је промена у организацији Дечије недеље. „На републичком нивоу ове године организован је програм у сарадњи са Министарством за рад и социјална питања и са удружењем Дечије срце. Ово је прва година да Друштво пријатеља деце нису предлагачи републичког програма. Циљеви програма ове дечије недеље усмерени на активности да се скрене пажња јавности на дечије потребе и породица у смислу остваривања права, да се укаже на примере добре праксе и на резултате раде током претходних година, промовишу иницијативе и акције које ће побољшати положај детета. Ове године имамо једну специфичну ситуацију а то је која је проузокована Covid 19, ова година је проглашена за годину солидарности и у складу са тим ће бити организована и овогодишње Дечија недеља, посебна пажња биће посвећена деци којима је је та солидарност најнеопходнија; деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и са ивалидитетом, деца из социјално угрожених породица. Но солидарност је битна сваком детету због различитости и карактеристика. Јако је битно да родитељи/старатеља а затим и све институције у систему препознају индивидулне потребе детета.‟ – рекла је Дуња Шормаз

О активностима током дечије недеље говорила је представница ученичког парламента ОШ „Здравко Гложански‟ која је напоменула да се у оквиру школе већ дуже време одржава низ радионица и акција за децу са инвалидитетом и сметњама у развоју, редовне посете школи Братство, хуманитарне акције за децу из сиромашних породица, хуманитарне журке, прикупљање новчаних средстава за болесну децу и за разна удружења и социјално угрожену децу. Александра је рекла да се они свакодневно у школи баве темама и проблемом вршњачког насиља, сарађују са родитељима и наставницима у решавању тих проблема кроз афирмацију солидарисања са жртвама и спровођење кампање да није добро да већина ћути ако има сазнање да се дешава неки облик насиља. Имају и програме који афирмишу отвореност ка различитости, обуке о интеркултуралности. Базирано на пројекту Савета Европе се учи о демократским вредностима, обележавају и дане демократске културе. У фокусу су и активности које подстичу развијање саосећања као што су посете геронтолошком центру, Дневном боравку, помоћ ученицима којима је то потребно и сличне акције.
Локална самоуправа је као оснивач свих образовних установа дужна да одржава све објекте и инфраструктуру и створи адекватне услове за рад у њима али и да подржи активности током ове Дечије недеље.

„Пред организационим одбором ове године су били изазови са којима се до сада нису сретали па је и програм због тога морао бити прилагођен новонасталој ситуацији. Ова манифестација има велики значај јер скреће пажњу на дечија права код најшире јавности. Ове године Дечија недеља се организује у духу солидарности и указује на то да је неопходна подршка деци на свим нивоима, од образовних институција, здравствених, јединица локалне самоуправе. Неопхоно је радити на подизању свести целе заједнице за потребе деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом, као и за потребе деце из специфичних друштвених средина.‟ – рекла је у уводном делу Светлана Вулетић


Пројекти локалне самоуправе за децу

„У претходном периоду ове године довршени су неки пројекти који су започети 2019.године а реализовани су и неки нови: реконструкција Предшколске установе „Лабуд Пејовић‟ у улици Танчић Михаља у Бачком Петровом Селу, средства су добијена 2018. године а пројекат завршен 2019. године, вредност пројекта је 1.000.000 динара, постављање саобраћајне сигнализације испред школе „Север Ђуркић‟ вредност пројекта 1.500.000 динара, урађена је санација дела објекта ПУ „Лабуд Пејовић‟ у улици Милоша Црњанског, средства су добијена 2019. године, вредност пројекта је око 2.000.000 динара, завршетак радова на изградњи фискултурне сале у школи „Петефи Шандор‟ у Бечеју, довршено ове године вредности око 25.000.000 динара, санација фасаде на Гимназији (прва фаза), вредност 3.500.000 динара, замена подова у школи „Шаму Михаљ‟ одобрено је 2.900.000 динара, адаптација санитарних чворова у Музичкој школи „Петар Коњовић‟ 1.350.000 динара, инвестиционо одржавања, замена столарије УСКАО „Ђорђе Предин Баџа‟ одобрено је 3.850.000 динара, санација спортског терена у ОШ „Шаму Михаљ‟ Бечеј одобрено је 2.500.000 динара. Планира се реконструкција ОШ „Север Ђуркић‟ у Бечеју, у питању је комплетна реконструкција вредност пројекта је око 400.000.000 динара и реконструкција ОШ „Братство‟. То је нешто на чему ћемо ми у наредном периоду интензивно да радимо и да побољшамо услове‟ – рекла је Светлана Вулетић, заменица председника општине Бечеј


Друштво пријатеља деце општине Бечеј је и ове године као и претходних задужено за реализацију стратешких циљева који су у основи и одржавања и ове Дечије недеље.

„Друштво пријатеља деце већ годинама прати стање дечијих права на територији општине Бечеј. На самом почетку морала би да укажем да је ово први пут да ова Дечија недеља нема иницијативу за доношење позитивних прописа из области права детета на државном нивоу а то је да се донесе Закон о правима детета и Закон о заштитнику права детета који би требало да обједини комплетну област заштите права детета у државу. Такође потребно је нагласити и да је национални План акције за децу на државном нивоу истекао још 2015. године и од тада је у процедури израде новог и још није завршен и усвојен. У општини Бечеј ми имамо један веома позитиван пример, од 2005. године у континуитету редовно се усвајају и доносе стратешки документи који уређују област права детета, имамо План акције за децу који је и тренутно још на снази и истиче крајем 2020. године. Сваке године израду овог стратешког документа иницирало је наше удружење још од самог почетка у сарадњи са UNICEF-ом. Методолошки то је сложени процес јер заиста је тешко израдити стратешке документе да реално задовоље потребе у заједници и да можемо да пратимо стање. Ми ове године тренутно још нисмо почели са израдом новог плана за следећу годину али верујем да ћемо успети да га урадимо у договору са локалном самоуправом, да пронађемо начин како да превазиђемо ову ситуацију и да убрзамо процес без обзира на ове околности и да направимо ситуациону анализу самим тим и убрзамо доношење новог акционог плана. Тај документ је значајан за нашу децу, првенствено због тога што је потребно да знамо шта треба да радимо, шта можемо да пратимо и да унапредимо у овој области.‟ рекла је Изабела Шормаз.


Подаци о социјалним категоријама дечије заштите у општини

„Као и сваке године ми радимо извештавање, пресек стања деце у општини Бечеј и можемо да кажемо да ове податке које ћу сад изнети темеље се на званичним подацима наших институција са којима наше удружење сарађује. Подаци су датирани закључно са 31. децембром 2019. године. Веома важно је што имамо у тиму представнике Центра за социјални рад јер од 8 приоритета највише приоритета управо уређују област којим се регулишу права деце на живот, развој и право на добробит материјалног стања. Поред њих и представници из области образовања су у тиму и служби за здравстену заштиту деце.

Из области здравства добили смо и податак да имамо 6.401 активан картон за децу у општини Бечеј. Тај податак говори да имамо тренутно на територији општине Бечеј толико деце. Прошле године су одређене службе пратиле и тада је по тим подацима било преко 7.000 деце али према нашој методологији ми, пре свега, пратимо ко се активно налази на територији општине Бечеј, не које је дете овде пријављено него ко ту заиста живи и користи свакодневно услуге. То најбоље можемо да видимо кроз процес имунизације. И даље имамо податак који је у нашој општини за пример још од 2007. године а то је да имамо 98 % тренутно имунизоване деце у нашој општини. То је добар показатељ да грађани овде прихватају савете стручних лица и један сигуран пут изласка и из оваквих епидемиолошких ситуација са којима само сад суочени. Скоро 1.600 деце мање живи на територији општине Бечеј у односу на 2007. годину када је Републички завод за статистику радио једно велико истраживање. Та демографска ситуација је тренутно нејвећи проблем у Бечеју. Међутим имамо и показатељ да у овој области постоје и позитивни помаци, неки од њих се односе на позитивну законску регулативу на државном нивоу и финансијску подршку породицама са децом као и нпр. мајкама новорођеног детета које је омогућило да добијемо и податак колико нам се деце рађа у општини Бечеј. Ми овде немамо породилиште и подаци у матичној служби су непоуздани јер су деца пријављена у месту рођења па тако је у Бечеју пријављено само 54 деце. Ипак, Центар за социјални рад прати ситуацију и на основну броја пријављених колико је мајки поднело захтеве за исплату финансијске подршке и добили су податак да је минимално у 2019. години рођено 273 деце. Тај податак говори да је број новорођене деце у нашој општини нешто већи него претходних година. Смањење сиромаштва је и даље темељ сваког стратешког документа па и овог нашег.

Крајем 2018.године у општини Бечеј живело је 961 дете у условима екстремног сиромаштва, крајем 2019. године број је био у стагнацији у односу на то, тј. у паду и сад ове године имамо 668 деце у тој бази. Овај број је у паду и због процента миграције, али имамо и податак да је за 104 корисника новчане материјалне помоћи прекинуто право због запошљавања. Наш прошлогодишњи апел од стране и институција и НВО за запошљавање родитеља деце са више деце уродио је плодом. Сви актери у економији и привреди треба да теже ка томе да пре свега пријаве раднике и да помогну у запошљавању. Сад апелујемо и на образовне установе да обрате пажњу и на то да су та деца која се налазе у бази екстремног сиромаштва углавном и непохађачи школа. Ту морамо да пронађемо механизме на који начин да децу вратимо у школе. Центар за социјални рад је увео да континуирано тражи потврде да је дете редовно у школи, не само у септембру као услов за добијање помоћи. За ту децу су обезбеђени и бесплатни уџбеници и школски прибор, то је одлука на нивоу Министарства просвете, имамо веома много пројеката по школама који су тако конципирани да помажу деци из породица које живе у условима екстремног сиромаштва, регресира се и делимично се покрива и оброк, ужина. Према нашим подацима негде око 75% деце из ових породица имају обезбеђене оброке ту су укључене и институције и привредници и добављачи. Имамо и проблема са посебним образовним програмима за децу која су у ризику од напуштања школе, ту имамо око 45% деце који су добили подршку али то је још увек мали број потребно је да појачамо ове програме и да свако дете добије подршку и да се редовно прати. Наравно, у Бечеју имамо и неке активне и унапређене услуге социјалне заштите као што је Дневни боравак, услуга личног пратиоца, Породично саветовалиште и многе друге програме социјало/педагошке подршке за децу да што лакше изађу из тог зачараног круга сиромаштва, да се школовањем ојача им почетна позиција у развоју и у животу даље. Имамо проблем и што немамо довољно педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом. Заа сада само у Бачком Петровом Селу имамо педагошког асистента по нашој евиденцији а није отворене ни кућна настава за тешко оболелу децу при школи „Братство‟, ту апелујемо да се ти проблем решавају најхитније. Запошљавањем одређеног броја стручних лица решили би се ти проблеми. Министарство би свакако дало дозволу за отварање нових радних места ако би се та делатност боље уредила овде у општини.

Када је у питању проблематика насиља у породици, ми смо у 2018. години имали регистрована 22 детета која су жртве насиља у продици а крајем 2019. године то је нарасло на 60 деце и ту је најдоминантнији проблем занемаривања деце што је често повезано са проблемом сиромаштва. Ми те проблеме покушавамо да решимо мултисекторским радом. У Бечеју не постоји прихватни центар за жртве насиља за децу и за жене па је најчешће случај да се ти проблеми у породици понављају. Ове године повећан је и број малолетника које су имали проблема у понашању и сукобе са законом. Знамо да деца до 14 године по закону немају кривичну одговорност па се дешава да често родитељи злоупотребљавају своју децу за кривична дела, углавном крађу. Један позитиван тренд је све више деце која су уписана у вртић.

Занимљив је податак броја деце у предшколској установи јер без обзира што имамо евидентно смањење броја деце која живе на територији општине Бечеј ова установа већ годинама успева да одржи број уписане деце на негде око 1100 деце.Повећава се број деце која се уписују у узрасту од 3 године. Предшколска установа „Лабуд Пејовић‟ има велик број пројеката и активности у коју се укључују и деца из ризичних категорија.

Још један позитиван тренд је и увођење једносменског рада у школама. У неким васпитно-образовним установама је већ сада организован једносменски рад што је добра тенденција и било би добро да се у свим образовним установима то уведе. Ми апелујемо да се сви јавни простори које деца користе сачувају и за формално и неформално образовање, да могу да служе деци и за боравак и да се деца која су у ризику максимално укључе и у спортске и друге активности, да се сви расположиви простори буду доступни да се ти програми реaлизују. Ми ту имамо и подршку локалне самоуправе јер се континуирано адаптирају и уређују ти простори. Апелујемо и на руководиоце ових установа да и сами покушају да пишу што више пројеката да и сами обезбеде што више средстава“ – рекла је Изабела Шормаз.